Prva genska terapija za zdravljenje težke oblike hemofilije A

Evropska agencija za zdravila (European Medicines Agency – EMA), je priporočila izdajo pogojnega dovoljenja za promet v Evropski uniji (EU), za zdravilo Roctavian (valoktokogen roxaparvovec), namenjeno zdravljenju težke oblike hemofilije A pri odraslih, ki nimajo inhibitorjev faktorja VIII (protiteles, ki jih proizvaja imunski sistem, zaradi katerih so zdravila nadomestnega faktorja VIII manj učinkovita) in ki so brez protiteles proti adeno-associated virusu serotipa 5 (AAV5).

Pogojno dovoljenje za promet pomeni odobritev zdravila, ki obravnava nujne zdravstvene potrebe pacientov, na podlagi manj celovitih podatkov, kot se običajno zahtevajo. Iz razpoložljivih podatkov mora biti razvidno, da koristi zdravila odtehtajo z njim povezana tveganja, vlagatelj pa mora imeti možnost, da v prihodnosti zagotovi celovite klinične podatke.

Gensko1jpg


Bolniki s hemofilijo A ne morejo proizvajati faktorja VIII (bistvene beljakovine, potrebne za strjevanje krvi ter za zaustavitev krvavitev); so bolj nagnjeni h krvavitvam in imajo dolgotrajno krvavitev, npr. po poškodbi ali operaciji. Hemofilija A je redka ter izčrpavajoča bolezen, ki prizadene približno 0,7 od 10.000 ljudi v EU. Če pride do krvavitve v možganih, hrbtenjači ali črevesju, je zdravljenje dolgotrajno, tovrstne situacije pa lahko življenjsko nevarne.

Trenutno odobrena zdravila za zdravljenje hemofilije A večinoma vsebujejo faktor VIII, ki nadomesti manjkajoče beljakovine. Razpoložljiva zdravljenja zahtevajo eno ali več injekcij oz. aplikacij na teden ali na mesec in so doživljenjska. Zato obstaja zdravstvena nuja po novih terapevtskih pristopih, ki bi bolnike lahko »osvobodili« (pre)pogostih injiciranj.

Roctavian je prvo gensko zdravljenje z namenom zdravljenja hemofilije A. Zdravilna učinkovina zdravila Roctavian, valoktokogen roksaparvovec, temelji na virusu (adeno-associated virus ali AAV), ki je bil spremenjen tako, da ne povzroča bolezni pri ljudeh. Virus vsebuje gen za faktor VIII; ko ga bolnik prejme v obliki enkratne infuzije, se pričakuje, da slednja prenese gen faktorja VIII v jetrne celice in jim omogoči, da proizvedejo manjkajoči faktor VIII. To pomaga pri lažjem strjevanju krvi in ​​preprečuje krvavitev ali zmanjša epizode krvavitve. Trenutno ni znano, kako dolgo bo trajal učinek zdravljenja s to enkratno infuzijo pri posameznem bolniku. Poročali so o trajnem pozitivnem učinku zdravljenja do dve leti po enkratni infuziji pri približno stotih bolnikih, ki so bili del glavne študije in do pet let pri nekaj bolnikih v nadaljnjem preskušanju, ki ga je izvedel vlagatelj. Za preverjanje nadaljnjega varnega in učinkovitega odziva na zdravilo bodo morda potrebni dolgoročnejši kontrolni testi pri bolnikih.

genpng


Priporočilo EMA temelji na rezultatih študije faze 3 z eno skupino (glavna študija) pri 134 moških bolnikih s hemofilijo A, brez anamneze inhibitorja faktorja VIII in brez zaznavnih že obstoječih protiteles proti AAV5. Dve leti po prejemanju, so podatki o učinkovitosti pokazali, da je terapija znatno povečala raven aktivnosti faktorja VIII pri večini bolnikov. Stopnje krvavitev so se zmanjšale za 85 % in večina bolnikov (128) ni več potrebovala nadomestnega zdravljenja s faktorjem VIII.

Pri uporabi zdravila Roctavian so poročali o hepatotoksičnosti (poškodbi jeter), pogostem stranskem učinku zaradi imunske reakcije, ki jo sprožijo navedene genske terapije na osnovi AAV in za katero je bilo doslej značilno zvišanje ravni jetrnega encima, imenovanega alanin aminotransferaza (ALT). Stanje je mogoče uspešno zdraviti s kortikosteroidi. Drugi pogosti neželeni učinki lahko vključujejo glavobol, bolečine v sklepih in slabost.

Bolniki, zdravljeni z zdravilom Roctavian, bodo spremljani 15 let, z namenom zagotavljanja dolgoročne učinkovitosti in varnosti tega genskega zdravljenja.

gt5jpg


Roctavian je bil podprt v okviru EMA-ine sheme PRIORITY MEDICINES (PRIME), ki zagotavlja zgodnjo in okrepljeno znanstveno in regulativno podporo za zdravila, ki imajo poseben potencial za reševanje nujnih zdravstvenih potreb bolnikov.

V svoji celoviti oceni razpoložljivih podatkov je Odbor za napredne terapije (CAT), strokovni odbor EMA za zdravila na osnovi celic in genov, ugotovil, da so koristi zdravila Roctavian večje od možnih tveganj pri bolnikih s hemofilijo A.

CHMP (Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini: Odbor, ki je odgovoren za pripravo mnenj Agencije o vprašanjih v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini), se je strinjal z oceno in pozitivnim mnenjem Odbora za napredne terapije (CAT) ter priporočil odobritev tega zdravila.

genska terapijapng


Mnenje, ki ga je sprejel Odbor CHMP, je vmesni korak na Roctavianovi poti do dostopa do bolnikov. Mnenje bo posredovano Evropski komisiji za sprejetje odločitve o dovoljenju za promet po vsej EU. Ko bo dovoljenje za promet izdano, bodo odločitve o ceni in povračilu stroškov sprejete na ravni vsake posamezne države članice, ob upoštevanju možne vloge ali uporabe tega zdravila v okviru nacionalnega zdravstvenega sistema te države.

Povzeto po: EMA, https://www.ema.europa.eu/en/news/first-gene-therapy-treat-severe-haemophilia


RB/HaemophAmicus