slo_flag_greyedpng  en_flagpng      

Svetovne, evropske, regionalne, slovenske organizacije hemofilikov ter mednarodni hemofilični projekti in inštitucije


Projekti namenjeni osebam s hemofilijo


Druge organizacije in inštitucije, povezane s hemofilijo in sorodnimi krvnimi motnjami