slo_flag_greyedpng  en_flagpng      

EVROPSKI KONZORCIJ ZA HEMOFILIJO - KONFERENCA 2020, 5.-9. oktober

Znanstvena konferenca 2020 se je letos preselila v virtualni svet, zaradi pandemije koronavirusa in je bila namenjena zagotavljanju varnosti celotne skupnosti oseb s hemofilijo in sorodnimi krvnimi motnjami. Drugačna oblika, kot smo jo vajeni, ne pomeni manj vsebine, pač pa so bili pri tem vsi dobrodošli in povabljeni k udeležbi, tako pri znanstvenih sejah, simpozijih, prireditvah socialnega mreženja, kot tudi predkonferenčnih delavnicah. Udeležba je bila brezplačna. Pričakovano število udeležencev je skoraj doseglo tisočico.


Celoten program EHC konference 2020 je dostopen na povezavi.

1-sejjjpgPETEK, 9. oktober 2020 (PETI KONFERENČNI DAN)

Zaključek virtualne konference je prinesel "RAZPRAVO O IZOBRAŽEVANJU", kjer sta predavatelja predstavila deljeno odločanje pri zdravljenju  - med zdravnikom in pacientom. Prof. Mike Makris, ki je zelo vešč družabnih omrežij, pa je udeležencem povedal več o Twitterju kot sredstvu za informiranje in izobraževanje hemofilikov. Družba BioMarin je bila sponzor simpozija "O RAZISKAVAH PRI GENSKI TERAPIJI ZA HEMOFILIJO", kjer so razpravljali o podpori bolniku v klinični praksi ter o spoznanjih iz kliničnih preskušanj. Drugi petkov simpozij pa je bil pod okriljem družbe Roche z naslovom "SPREGOVORIMO O VARNOSTI", kjer smo lahko  podrobneje spoznali perspektive bolnikov, negovalcev, zdravnikov in organizacij bolnikov. Zanimiva znana predavatelja sta nas soočila z varnostnimi informacijami v celotnem življenjskem ciklu zdravila ter o izboljšanju varnosti v informacijskih sistemih pri hemofiliji A.

Pri hemofiliji je ključnega pomena odnos "ZDRAVNIK-PACIENT", od katerega je praktično odvisna kvalilteta življenja slednjega. Prav tako je vitalnega pomena odnos družbe do hemofilika ter njegova vključenost, saj se lahko zaradi krvavitev in težav s sklepi z izključevanjem iz družbe sooča že v otroštvu. Tretja zadeva pa je njegova povezava s sistemom zdravljenja, kjer je poanta v razumevanju lastne bolezni - torej z izobraževanjem in osveščanjem. Izobraževanje bolnika je nikoli končana zgodba. Razumevanje lastne bolezni ne pomeni samo manj krvavitev in težav s sklepi, ko do nje pristopamo razumno in sistematsko, pač pa tudi psihološko stabilnost in vero v lastno znanje, ki lahko bistveno pripomore k zmanjševanju hemofiličnih problemov.

"TWITTER, HEMOFILIJA IN IZOBRAŽEVANJE"
: Z informacijskim orodjem Twitter se dnevno ukvarja dr. Mike Makris, ki nas na ta način neprestano informira z novostmi v hemofiliji in v zadnjih mesecih tudi o Covidu-19. Poleg profesionalnega zdravstvenega osebja so v "TwitterHemofiliji" prisotni tudi nekateri hemofiliki, pogosto predstavniki posameznih društev ter predstavniki korporacij, ki so tesno povezane s hemofilijo in sorodnimi krvnimi motnjami. Dejstvo je, da je Twitter najhitrejše informacijsko orodje, njegova prednost pa je doseg oseb, ki je lahko enormen. In dejstvo je tudi, da se da na tovrsten način bistveno bolje sodelovati na mednarodnem področju in iskati povezave "iz domače dnevne sobe", kot pa npr. z iskanjem stikov recimo na dogodkih, konferencah, simpozijih in okroglih mizah.

"RAZISKAVE PRI GENSKI TERAPIJI HEMOFILIJE": Preseneča trenutno precejšnje število kliničnih raziskav pri genski terapiji za hemofilijo. Gre za skupno število 10 (5 za hemofilijo A in 5 za hemofilijo B). Še preden bo prva genska terapija uradno odobrena, je dobro da smo hemofiliki seznanjeni s to vrsto zdravljenja ter da se informiramo in izobražujemo do trenutka, ko jo bomo morda potrebovali sami. Jasno je, da vsi bolniki niso in ne bodo kandidati za gensko zdravljenje. Zagotovo so potencialni kandidati tisti, ki potrebujejo boljšo zaščito, tisti, ki želijo biti neodvisni od nadomestnega zdravljenja in tisti hemofiliki, ki so zelo aktivni. Otroci ter bolniki z določenimi pridruženimi boleznimi bodo, kot danes kaže, izvzeti iz genskega zdravljenja hemofilije. Varnost pacienta bo pri tem zagotovo skrb številka ena.
Zanimivo je, da je 40 odstotkov vprašanih hemofiliko v anketi odgovorilo, da bi bili pripravljeni na novo opcijo zdravljenja - gensko terapijo. V izjemno predavanje Sylvie von Mackensen se bomo poglobili in ga v slovenskem jeziku povzeli v enem izmed naslednjih zapisov na spletnem dnevniku HaemophAmicus.

"VARNOST PRI ZDRAVLJENJU"
1-rochjpg
Ko govorimo o varnosti pri zdravljenju hemofilije z zdravili, je na prvem mestu dostop do informacij, ki jih bolnik pridobi s strani različnih virov. Danes se soočamo z novo ero zdravljenja hemofilije, zato je pri tem bistvena metodologija zbiranja podatkov zdravljenja, torej potrebna je standardizacija pridobivanja podatkov ter tudi kvalitetna obdelava zbranih podatkov. 

Govorniki Declan Noone (predsednik in predstavnik pacientov, EHC), Carreen McCay (skrbnica pacientov), ​​Flora Peyvandi (zdravnica in predsednica ISTH) in Radek Kaczmarek so predstavili razliko med zanesljivimi in nezanesljivimi viri informacij. ter  razpravljali tudi o vlogi organizacij pacientov, zdravnikov in farmacevtskih podjetij pri izobraževanju o varnosti ter o tem, kaj bi lahko v bodoče še izboljšali.
ČETRTEK, 8. oktober 2020 (ČETRTI KONFERENČNI DAN)

V četrtek smo lahko poslušali razpravo o "NOVIH TERAPIJAH NA OBZORJU", kjer je bilo govora o prednostih in slabostih teh vrst terapij, o spremljanju učinkovitosti ter varnosti pri novih terapijah ter o vlogah koncentratov koagulacijskih faktorjev v spreminjajočem se svetu. Farmacevtska družba Pfizer je bila pokrovitelj četrtkovega simpozija na temo "KRMARJENJE MED INOVACIJAMI IN ZAPLETI V ZDRAVSTVU - POMEN SODELOVANJA IN SKUPNOSTI PRI ZDRAVLJENJU HEMOFILIJE", kjer je razprava potekala v smeri genske terapije pri hemofiliji in njene razvijajoče se znanosti, o vlogi skupine za multidisciplinarno oskrbo pri podpori izobraževanju pacientov in deljenem odločanju (zdravnik-bolnik) ter ob koncu še o Covid-19 in hemofiliji oz. pomenu ohranjanja povezanosti skupnosti bolnikov.

Predavanje je pričela dr. Flora Peyvandi in predstavila produkte za zdravljenje hemofilije. Povedala je, da so bili dolga leta zaželjeni standarni produkti, katere je bilo precej enostavno tudi meriti. Danes se je situacija bistveno spremenila. Uporabljajo se novi načini zdravljenja, kateri pa imajo težavo pri merjenju nivoja strjevalnega faktorja pri posamezniku. Peyvandijeva opozarja, da je na svetu malo laboratorijev, ki popolnoma razumejo problematiko in natančnost merjenja strjevalnega faktorja pri hemofiliji. 
Dr. Dan Hart je predaval o spremembah načina zdravljenja, naj si bo zamenjave produktov oz. prehoda iz nadomestnega zdravljenja na nove vrste terapij. O prihodnosti zdravljenja oseb s hemofilijo pa je spregovoril Brian O' Mahony, nekdajnji dolgoletni vodja EHC.
Povzetki predavanj vseh treh naštetih bodo na voljo v prihodnjih dneh, saj je tematika s katero so se ukvarjali precej kompleksna.
Korporativni simpozij je tokrat pripravil Pfizer, predavatelji so izčrpno predstavili in poročali o:
  • genski terapiji in raziskovanju te razvijajoče se znanosti;
  • vlogi skupine za multidisciplinarno oskrbo pri podpori izobraževanja bolnikov in deljenega odločanja pri zdravljenju;
  • Covid-19 in hemofilija: Pomen ohranjanja povezanosti skupnosti bolnikov; 
Tudi naštete tematike bodo posamezno dodatno povzete, saj jih je potrebno razložiti nekoliko bolj detaljno.

1-pfizjpgSREDA, 7. oktober 2020 (TRETJI KONFERENČNI DAN)
Prva sredina konferenčna seja je predstavila "BLAGO OBLIKO HEMOFILIJE", pri drugi pa se je razpravljalo o "VON WILLEBRANDOVI BOLEZNI" in rezultatih predhodne ankete, ki jo je EHC pripravil na to temo. Podjetje Novo Nordisk je bilo tokrat pokrovitelj sredinega simpozija z naslovom "POGOVOR O PLODNOSTI PRI ŽENSKAH S KRVNIMI MOTNJAMI". Udeleženci so predstavili hormonsko zdravljenje pri dekletih in ženskah z motnjami strjevanja krvi ter spregovorili o problemih, povezanih z zanositvijo.

Če imate zgolj med 5 in 40% strjevalnega faktorja, ste HEMOFILIK Z LAŽJO OBLIKO, pravi hematologinja Karin Fijn van Draat (Amsterdam). Seveda, imajo lahko tovrstni bolniki bistveno manj krvavitev kot osebe s težjo obliko, dejstvo pa je, da večina hemofilikov z lahko obliko nima oz. ne potrebuje profilaktičnega zdravljenja. Prav tako je dejstvo, da so bolniki z lažjo obliko hemofilije bistveno manj izobraženi o tej bolezni, zato pediatrinja predlaga, da se poudarek pri izobraževanju in usposabljanju daje tudi na "blage" hemofilike, saj so zaradi redkega prejemanja strjevalnega faktorja "idealni" kandidati za razvoj inhibitorjev. 
Svojo življenjsko zgodbo je predstavil Jo Eerens, danes član glavnega odbora EHC, ki je hemofilik z blago obliko, prav tako tudi njegov brat. Imela sta precej težav s krvavitvami, npr. želodčnimi, pa tudi z operativnimi posegi, kot je bila zamenjava kolka ter dentalni poseg, kjer je izkrvavel skoraj do smrti, kar je bila posledica prepoznega diagnosticiranja bolezni. Jo pravi, da mu kljub temu nikoli ni bilo potrebno biti na samoterapiji.
Jack Grehan pa je hemofilik s težko obliko, v širšem sorodstvu ima še par hemofilikov z lažjo obliko. Sam je precej aktiven, predvsem športno. V preteklosti se je srečeval z obilnimi krvavitvami in profilakso. Nato je opravil eksperimentalno gensko zdravljenje, kar ga je "premaknilo" med hemofilike z lažjo obliko (minimalni nivo strjevalnega faktorja je na bistveno višjem nivoju, kot pred zdravljenjem), krvavitev od takrat nima.

IMG-1079JPG
Graf prikazuje pričakovano življenjsko dobo med hemofiliki, kjer so družno na prvem mestu hemofiliki z lahko in srednjo obliko hemofilije, bolniki s težko obliko pa še vedno nekoliko zadaj.
Razpravljalci so opozorili še na prenašalke hemofilije, ki imajo lahko bistveno znižan nivo strjevalnega faktorja in jih tako prištevamo k osebam z lažjo obliko hemofilije. Tudi zanje je življenjskega pomena merjenje faktorja za strjevanje krvi.

Druga razprava je potekala v smeri ankete, ki jo je izvedel EHC med VON WILLEBRANDOVI BOLNIKI v letu 2019. Rezultati so danes znani in bili predstavljeni javnosti. Kažejo na problematiko diagnosticiranja te bolezni, saj kar 15% bolnikov ne pozna natančne diagnoze. Zanimivo je, da se kaže pri von Willebrandovih bolnikih s težjo obliki boljša kvaliteta življenja, kot pri tistih z lažjo obliko. Paradoks, ki vendarle drži, saj so se prvi izrekli za bistveno bolj osveščene o bolezni ter pravijo da vedo kako se v primeru zapletov pri bolezni obnašati. Poleg tega k boljši kvaliteti življenja pripomore tudi samoterapija, katera pa mnogim (še) ni na voljo. Še ena zanimvost je, in sicer da so se izrekli moški bolniki za osebe s slabšo kvaliteto življenja napram ženskam z von Willebrandovo boleznijo (VWD).
Pomanjkljivosti pri zdravljenu VWD se kažejo v manjku komunikacije med centri za zdravljenje in bolniki o sami diagnozi, bolniki tudi ne beležijo vseh krvavitev in na ta način lahko povzročijo precejšnjo škodo predvsem samim sebi. Bolniki z lažjo obliko VWD so pogosto postavljeni na stranski tir, prednost pa dobijo bolniki s težjo obliko te bolezni. Razpravljalci so pohvalili skorajšnjo izdajo smernic zadravljenje VWD bolezni, saj bo na ta način priporočena profilaksa med bolniki zaživela v večji meri in tako preprečila marsikatero krvavitev ter sklepne okvare in druge zaplete.

Vpogled v ŽENSKE KRVNE MOTNJE so omogočili pri Novo Nordisku, predavale pa so AnnaTollwé (EHC WBD Committee), Debra Pollard (Royal Free Hospital, London/MASAG), Christina Burgess (HBDCAI), Roseline d'Oiron (APHP Hopital Bicêtre Université Paris Saclay) in Yannick Collé (EHC).
Hormonsko zdravljenje se redno izvaja pri mladim dekletih z redkimi motnjami strjevanja krvi, z namenom preprečevanja najtežjih menstrualnih krvavitev in z namenom izboljšati hemostazo. Hormonsko zdravljenje poleg števila zniža tudi trajanje in obseg krvavitev pri ženskih menstrualnih težavah. Poslušalke simpozija so na vprašanje, če so dobile dovolj informacij o zdravljenju, ko so jim bila zdravila predpisana odgovorile v 75% da NE, le 25% bolnic je pred tovrstnim zdravljenjem dobilo primerno količino informacij.

Z bolnicami je potrebno prediskutirati stranske učinke pred prejemanjem zdravila, prav tako tudi prednosti, ki jih zdravljenje prinaša. Strokovnjakinje opozarjajo na stranski učinek migren, pri katerih je potrebno pazljivo izbrati tudi zdravilo za njihovo preprečevanje. Bolnice so na vprašanje, če imajo izkušnje s stranskimi učinki pri hormonskem zdravljenju odgovorile v 86-ih odstotkih pritrdilno, le 14 odstotkov vprašanih ni imelo izkušenj oz. težav s stranskimi učinki.
Tudi pri krvavitvah pri ženskih sorodnih krvnih motnjah se lahko uporablja traneksamična kislina, v manjši meri še Desmopressin, seveda vse v dogovoru in po mnenju osebnega hematologa.
Težava pri navedeni populaciji je lahko tudi (ne)plodnost, kar je skupaj z redko boleznijo še poseben izziv, saj se posameznica z njim težko spopade, pogosto se zaradi tega samoizolira. Dejstvo je, da se ženske soočajo z opisanim izzivom, saj jih je v izvedeni anketi to potrdilo vseh 100 odstotkov vprašanih.
Predavateljice so ob razpravi razglabljale še o tem kaj se šteje za običajno časovno obdobje za zanositev in kakšne korake bi morale sprejeti ženske z motnjami strjevanja krvi, da bi poiskale pomoč pred zanositvijo. POGOVOR HEMOFILIČNE MLADINE V SKLOPU KONFERENCE EHC 2020


Namen mladinskih debat je izpostavljanje različnih problematik o hemofiliji in sorodnih krvnih motnjah in razpravljanje o izzivih s katerimi se mladi soočajo pri upravljanju lastne bolezni. Tokrat jih je zanimala telemedicina, ki v času koronavirusa vse bolj pridobiva na veljavi. Gre za nov način razmišljanja, ki je mladim, ki se pretežno spoznajo na informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, precej blizu. Pohvalili so tudi obsežne simpozije o von Willebrandovi bolezni, ki postaja bistveno bolj prepoznavna, tako glede samega zdravljenja, kot tudi zaradi povečanega osveščanja. Pogovor se je nadaljeval o organizaciji mladinskih delavnic, za katere mladi menijo, da v sklopu teh dobijo veliko inspriacije, spodbude in novih informacij. Mladi so pohvalili letošnji "virtualni" format konference EHC 2020, za katerega pravijo, da jim je zelo blizu, saj uporablja tehnologijo s katero se dnevno soočajo tudi sami. Podali so tudi predloge, da bi se mladi udeleževali kampov hemofilikov iz drugih držav ter na ta način krepili prijateljske vezi in si izmenjevali pomembne izkušnje. Naslednja ideja, ki je bila predlagana so olimpijske igre hemofilikov (HaemOlympics), prilagojene bolnikom in na ta način priložnost za druženje, šport in rekreacijo. 1-haejpg


ZNANSTVENI PROGRAM VIRTUALNE KONFERENCE

ponedeljek, 5. oktober, 18:00-19:00
Upravljanje z bolečino

torek, 6. oktober, 18:00-19:00
Individualizacija pri krvnih motnjah
sreda, 7. oktober, 18:00-19:00
Blaga oblika hemofilije
Von Willebrandova bolezen
četrtek, 8. oktober, 18:00-19:00
Terapije na obzorju

petek, 9. oktober, 18:00-18:30
Izobraževanje

MREŽNI DOGODKI

Vsak dan med 20:15 in 20:30 - pogovori, vprašanja, virtualna srečanja


PROGRAM SIMPOZIJEV

1-simpozjpg

1-h-fbjpg
TOREK, 6. oktober 2020 (DRUGI KONFERENČNI DAN)

Torkov konferenčni dan je prinesel seminar z naslovom "POGOVARJAJMO SE O INDIVIDUALIZACIJI PRI KRVNIH MOTNJAH", pri katerem so sodelujoči razpravljali o izbiri prave strategije za zdravljenje pri bolnikih, o optimalnih strategijah zdravljenja pri novorojenčkih ter o staranju in krvnih motnjah. Korporativni simpozij, ki je bil tokrat pod okriljem farmacevtske družbe Sobi pa je udeležence nagovoril z naslovom "VODI SVOJO OSKRBO V LIBERATE LIFE", z namenom, da posameznik razmišlja o trenutnem stanju njegove lastne oskrbe ter na ta način pomaga in sodeluje v hemofilični skupnosti pri širjenju informacij drugim hemofilikom, da se jih spodbudi k aktivnemu in "bolj svobodnemu" načinu življenja (brez omejitev).

Kako izbrati pravi način zdravljenja, so predstavili Susie Shapiro (Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust), Steven Pipe (University of Michigan) in Jan Blatny (University Hospital Brno and Masaryk University). Pomembni faktorji pri tem so: starost, preferenca (zaupanje v zdravljenje), primernost (koliko je posamezniku zdravljenje v breme), varnost zdravljenja, učinkovitost, ali je željeno zdravljenje na voljo v državi posameznika, viri, ki so posamezniku na voljo, ... Pred izbiro zdravljenja si poskušamo odgovoriti tudi na več drugih vprašanj:
- nam bolj ustreza faktorsko ali nefaktorsko zdravljenje?
- si želimo poskusiti nekaj novega ali smo bolj konzervativne narave?
- se morda bojimo kakšnega načina zdravljenja?
V vsakem primeru, ne opuščajmo profilakse, saj nam izkušnje pri zdravljenju hemofilije in zgodovina govorijo zgolj v njeno prid. Enako velja za otroke in mladostnike s težko obliko hemofilije, pri čemer pa breme odločitve nase prevzamejo otrokovi starši.


Jan Blatny: "Ne podcenjujmo lastne bolezni. Naj nam hemofilija ne narekuje tempa življenja."


Prof. Steven Pipe je pripravil predavanje glede zdravljenja novorojenčkov in poudaril, da je s profilakso pri otrocih potrebno pričeti čimprej. Pri tem se moramo zavedati, da do 30% otrok s težko obliko hemofilije A razvije inhibitorje, povprečno po 14-ih dneh izpostavljenosti. Slednjo problematiko lahko nato rešujemo z uporabo emicizumaba, tudi pri pediatričnih bolnikih s hemofilijo. Imamo izkušnje z otroci, ki so emicizumab prejemali pod drugim letom starosti, tudi z otroci, ki so prejemali to zdravilo v starosti 3 mesece in več. Ti otroci niso imeli krvavitev v sklepe ob uporabi emicizumaba. Sčasoma prihaja do večjega zaupanja v tovrsten način zdravljenja, je še povedal prof. Pipe.

IMG-1062JPG

Dr. Susie Shapiro je predavala o starejši populaciji in hemofiliji, ki se ne spopada samo z zdravljenjem in preprečevanjem krvavitev, s problematiko HIV-a, hepatitisa in artropatije, pač pa še z kardiovaskularno boleznijo, rakom, osteoartritisom, oteženim gibanjem in povečanim tveganjem za padce, ki so lahko usodni, depresijo, izgubo socialne mreže, demenco, odvisnostjo, stigmo, bolečino, ... Pogosto se starostniki srečujejo s problematiko venskega dostopa za iniciranje faktorja. Pomanjkanje ravnotežja rešujemo pri starejših s primernimi vajami in fizioterapijo, ki mora biti sistematizirana oz. redna. Preventiva, zgodnja intervencija in prava komunikacija med bolnikom in zdravstvenim osebjem, naj bodo vodilo za reševanje hemofiličnih težav in drugih problemov - pridruženih bolezni v starosti.LIBERATE LIFE
V kolikor želimo v bodoče bolj osvobajajoče življenje in gibanje, moramo več poudarka dati na odpravljanje artropatije sklepov pri hemofilikih in na ta način tudi spodbudbujati bolnike. Tovrstna pot pomeni tudi sposobnost odločanja posameznika, da se slednji lahko odloča za različne pristope pri spopadanju s hemofilijo ter da soodloča, skupaj s hematologom, tudi o načinu zdravljenja, ki mu lahko prinaša bistvene izboljšave. Pomembno je iskati odgovore na vprašanja, da nam ni nerodno spraševati naše sotrpine, zdravnike, zdravstveno osebje. Bistveno težje za hemofilika je ostati brez odgovora in tavati v temi.
Izkušnje glede odločanja so različne. Pokažejo se že pri starših otrok s hemofilijo, ki se sooočajo z vprašanjem "kaj hemofilija sploh je"? Razlike so pri "naprednih" starših, ki neprestano iščejo odgovore, da bi pomagali otroku-hemofiliku in med "prestrašenimi" starši, ki zdravljenju prepuščajo neke vrste naravno pot, ki mu jo večinoma predpiše zdravnik-hematolog. Zgodba se z odraščanjem lahko precej obrne, hemofilik prične z lastnimi odločitvami, nemalokrat pa postopa tako, kot je bil navajen v preteklosti, pri čemer lahko igra pomembno vlogo pomanjkanje informacij in slaba izobrazba o hemofiliji. Iskanje informacij o hemofiliji, danes, je ključnega pomena za razumevanje te komplicirane bolezni. Nemalokrat je tovrstna neinformiranost posledica neznanja tujega jezika ali pa nepoznavanje zahtevnejših izrazov, ki jih najdemo npr. na spletnih straneh v angleškem jeziku, od koder prihaja največ informacij in učnih vsebin o hemofiliji in sorodnih krvnih motnjah.
Društva hemofilikov so naslednji pomemben faktor, ki lahko odigrajo bistveno vlogo pri "poznavanju" hemofilije pri posamezniku. Pri društvih, ki se bolnikom redno posvečajo in jih izobražujejo, obstaja večja verjetnost, da bodo njihovi člani bistveno bolj zadovoljni s kvaliteto življenja, kljub življenju s hemofilijo, kot pa pri tistih, ki so prepuščeni več ali manj sami sebi. Debata je potekala tudi v smeri, da bi morale organizacije bolnikov bistveno bolj sodelovati z zdravniki in zdravstvenim osebjem ter da se čuti rahla praznina na tem področju.

1-sbijpgPONEDELJEK, 5. oktober 2020 (PRVI KONFERENČNI DAN)

Letošnja EHC konferenca se je pričela z otvoritvijo, na kateri sta najprej spregovorila Declan Noone (predsednik EHC) in Amanda Bok (izvršna direktorica EHC). Sledilo je uvodno predavanje konference na temo "SPREGOVORIMO O BOLEČINI", katera nas stalno spremlja skozi hemofilijo. Predavatelji (AnnaTollwé - EHC WBD odbor, Mirko Jokić - Društvo hemofilikov Srbije, DeclanNoone, PaulMcLaughlin - Katharine Dormandy Haemophilia Centre, Royal Free Hospital, London, UK in NathalieRoussel - Univerza v Antwerpnu) so razpravljali o tem, kako z njo upravljati, kako se ji v čimvečji meri izogniti ter o praksah, ki so za to področje potrebne.
Med predavatelji so seveda tudi hemofiliki, bistveno več izkušenj z bolečinami pri hemofiliji imajo starejši bolniki, ki v preteklosti niso imeli zadostnega oz. primernega zdravljenja (podhranjenost s faktorjem, oddaljenost od centra za zdravljenje hemofilije oz. bolnišnice, ...).


Mirko Jokić, hemofilik iz Srbije: "Neštetokrat sem bolečino zaradi krvavitev čutil tako, kot da bi mi zabadali nož v sklep".

Pomembno je znati prepoznati, ali je bolečina posledica artropatije sklepa, ali pa gre morda za krvavitev. Podobno je lahko tudi pri osebah z Von Willebrandovo boleznijo, je povedala Anna Tollwé, ki boleha za to boleznijo. Tudi ona se je v preteklosti srečevala z "neznanjem" glede njene bolezni, kar je njeno situacijo seveda še poslabšalo.
Ko pa bolečina prične vplivati na nespečnost ali pa na posameznikovo emocionalno stanje, takrat govorimo o pragu, kjer je bolečino brez dodatnih sredstev izjemno težko samostojno obvladovati. Mirko izpostavlja tudi primerno ali pa najbolj udobno pozicijo bolečega sklepa med spanjem, ki hemofiliku bolečino lahko bistveno omili. Nathalie Roussel iz Univerze v Antwerpnu pa opozarja na empatijo pri zdravstvenem osebju v odnosu do bolnika, saj je pogosto primanjkuje. Olajšati bolniku bolečino pomeni najprej ga poslušati, razumeti in mu šele zatem podati ustrezne napotke. Skratka - ukvarjati se je potrebno z njim.
Počitek, fizioterapija, protibolečinska terapija, hlajenje sklepov, manjše obremenitve namesto večjih, primerna obutev, pripomoček za hojo, povoj, opornica za sklep, ..., vse to so lahko elementi, ki nam pomagajo pri lajšanju bolečine. Način moramo seveda najti sami. Največkrat s poskušanjem, kaj nam paše in kaj nam ne. Bolečina je namreč več kot le neprijetno stanje posameznika, je tudi težka izkušnja, ki nas življenjsko zaznamuje, so povedali predavatelji.

1-taksjpg

PONEDELJKOV SIMPOZIJ je pripravilo globalno farmacevtsko podjetje Takeda, kjer bodo sodelujoči spregovorili o tem ali so smernice za zdravljenje Von Willebrandove (VWD) bolezni, ki so jih pripravile organizacije (ASH, ISTH, NHF, WFH), primerna popotnica za izboljšano kvaliteto življenja pri VON WILLEBRAND-ovih bolnikih ter o tem, kako naj se VWD skupnost pripravi na njihovo izvajanje. V drugem delu simpozija pa še zakaj je deljeno odločanje pomembno in kako lahko pri VWD uporabimo spoznanja iz hemofilije? Ključno je:

  • da se sliši glas oseb z von Willebrandovo boleznijo, tako da razpravljamo o njej ter se pogovarjamo o tem kako lahko izgleda kakovostno življenje z njo;
  • spodbuda skupinam bolnikov, da se zavzemajo za napredne standarde oskrbe oseb z Von Willebrandovo boleznijo, z uporabo novih mednarodnih smernic zdravljenja te bolezni; 
  • kako upravljanje z Von Willebrandovo boleznijo lahko olajšajo izobraževalni materiali za bolnike in zdravnike;

Simpozij je vodil Mark Skinner (National Hemophilia Fundation; ZDA), povedal je, da so smernice orodje, s katerim v bodoče lahko bistveno izboljšamo zdravstveno stanje posameznika, ki boleha za Von Willebrandovo boleznijo. Baiba Ziemle, ki boleha za Von Willebrandovo boleznijo, pravi da so smernice lahko tudi navdih in pot do izboljšane kvalitete življenja posameznega bolnika. Smernice bodo, po predvidevanjih, objavljene v decembru 2020.


Baiba Ziemle, von Willebrandova bolezen, o prihajajočih smernicah za zdravljenje te bolezni: Končno bomo tudi von Willebrandovi bolniki imeli dokument, po katerem se bomo lahko ravnali in v katerem bo vse o bolezni zbrano na enem mestu.Kako implementirati vsebino smernic v prakso, kako bodo pomagale bolnikom? Že nivo von Willebrandovega faktorja, ki ga bodo smernice določile kot najnižjega, katerega je potrebno upoštevati pri bolniku, bo bistveno pripomoglo k odpravljanju težav pri bolnikih te vrste, pravi dr. Eva Funding (Rigshopitalet). Dodaja tudi, da je navdih za von Willebrandove bolnike iskala ob zdravljenju hemofilikov. Poudarja motiviranega pacienta, kar je bistvo za uspešno profilakso, ki na ta način prinaša benefit.
Mark Skinner je predstavil še načine, s katerimi bodo poskušali osveščati bolnike ter jih informirati o novostih na področju von Willebrandove bolezni. Pripravljeni so podcasti, brošure, spletne vsebine, ..., saj je tudi von Willebrandovo bolezen potrebno postaviti na višji nivo. Ob bok hemofiliji.
Vsaka reprezentativna organizacija bolnikov v državi bi morala imeti jasen načrt, na kakšen način bo smernice implementirala in z njimi informirala tako bolnike, kot tudi zdravnike in zdravstveno osebje, je bil zaključek ponedeljkovega simpozija.

IMG_9377jpg
Arhivska fotografija: EHC 2019, Skopje, Severna Makedonija

1-SKOPPSjpg

1-ehc2020jpg