slo_flag_greyedpng  en_flagpng      

KLUB HAEMOPHAMICUS - CLUB HAEMOPHAMICUS

V letu 2021 je z delovanjem pričel Klub HaemophAmicus - Club HaemophAmicus. Zastopal bo hemofilike in se ukvarjal z motnjami strjevanja krvi ter dejavnostmi, ki dopolnjujejo področja hemofilije, von Willebrandove bolezni, drugih deficienc strjevalnih faktorjev, problematike genetskih prenašalcev omenjenih motenj, drugih sorodnih krvnih motenj, ..., z namenom, da Slovenija na tem področju (p)ostane del najrazvitejših svetovnih držav glede oskrbe bolnikov, sledenja modernim pristopom in novostim pri zdravljenu ter glavnim ciljem - izboljšanjem kvalitete življenja bolnika - posameznika. 

Informativna dejavnost ter mednarodno udejstvovanje in sodelovanje pri domačih ter tujih projektih bo primarna naloga novoustanovljenega kluba. Poleg tega  bo klub HaemophAmicus s svojim programom dopolnjeval dejavnost že obstoječih društev hemofilikov ter iskal nove pristope sodelovanja in s tem približanja posamezniku - osebi z motnjo strjevanja krvi, njenemu svojcu, prijatelju, znancu, zdravstvenemu delavcu, strokovnemu osebju, državnim organom in drugi zainteresirani javnosti.


club HAjpg


Klub je odprt in vabi k sodelovanju vse, ki si želijo sodelovati, na podlagi medsebojnega spoštovanja, transparentnosti, zagotavljanja delovanja skladno s pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije, spoštovanja sprejetih pravil društev ter drugih organizacij, nekoruptivnega ravnanja ter zagotavljanja varovanja in varstva osebnih podatkov sodelujočih posameznikov.


Nagovor ob ustanovitvi kluba


Podatki o klubu


Naziv
HaemophAmicus, klub prijateljev hemofilije in sorodnih krvnih motenj Slovenije in sveta
HaemophAmicus, club degli amici dell' emofilia e delle coagulopatie della Slovenia e del mondo

Skrajšani naziv
Klub HaemophAmicus - Club HaemophAmicus

Sedež kluba
Prešernova cesta 55, 6310 Izola, Slovenija

Matična številka
4125665000

Davčna številka
39105962
Zavezanec za DDV: Ne

Številka in podatki o bančnem računu kluba
SI56 0400 0027 6366 230
Banka: NovaKBM
Swift koda: KBMASI2X

Kontakt
elektronska pošta: info@haemophamicus.eu

preds1jpg


Dokumenti

Odlocba UE - Klub HaemophAmicus.pdf
AJPES obvestilo o vpisu v Poslovni register Slovenije - Klub HaemophAmicus.pdf
Potrdilo FURS - Klub HaemophAmicus.pdf
Statut Klub HaemophAmicus.pdf

Poročila o delovanju kluba

Porocilo predsednika kluba_marec-junij 2021.pdf
Porocilo predsednika kluba_julij-september 2021.pdf