Katere novosti se nam obetajo na področju zdravljenja hemofilije v letu 2023, v Evropi?

Po tem, ko nam je leto 2022 prineslo še dodaten napredek na področju zdravljenja hemofilije (glede na hiter razvoj v zadnjih cca 5-ih letih), kaže na "plodno" leto tudi aktualnemu - 2023. Spomnimo: Najprej je lani Evropska agencija za zdravila (EMA) priporočila izdajo pogojnega dovoljenja za gensko terapijo (Roctavian) za hemofilijo A. Konec lanskega avgusta pa je tudi že Evropska komisija (EK) izdala pogojno dovoljenje za promet produkta Roctavian (valoktokogen roksaparvovec), namenjenega genskemu zdravljenju težke oblike hemofilije A. Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA), je v decembru 2022 izdal pozitivno mnenje, s katerim priporoča spremembo pogojev dovoljenja za promet z zdravilom Hemlibra (emicizumab), kar pomeni razširitev obstoječe indikacije ter vključitev rutinske profilakse pri bolnikih s hemofilijo A brez inhibitorjev proti faktorju VIII, ki imajo zmerno obliko bolezni s fenotipom za težje krvavitve. CHMP je konec lanskega leta sprejel tudi pozitivno mnenje, ki priporoča pogojno dovoljenje za promet (CMA) za etranacogene dezaparvovec (Hemgenix). Etranacogene dezaparvovec je enkratna genska terapija za zdravljenje ustreznih odraslih oseb s hemofilijo B. Skratka, velik napredek pri obeh vrstah hemofilije.

Hemofilija 2022 - pregled letapng

Kakšne pa so napovedi zdravstvene stroke ter razvijalcev produktov za zdravljenje hemofilije za leto 2023?

Kot kaže nas čaka "super-faktorski" preboj oz. t.i. SuperEHL (dodatno podaljšano delovanje nadomestnega faktorja) za hemofilijo A. Govorimo o zdravilu efanesoctocog alfa (BIVV001). Ameriška uprava za prehrano in zdravila (FDA), je namreč že sprejela vlogo za pridobitev dovoljenja za biološka zdravila (BLA) za efanesoctocog alfa (BIVV001), za zdravljenje hemofilije A v prednostni pregled. Študija XTEND-1 faze 3, je pokazala, da so odrasli in mladostniki, stari 12 let in več, enkrat tedensko zdravljeni z BIVV001, izkusili klinično pomembno preprečevanje krvavitev v primerjavi s predhodno faktorsko profilakso. Razvoja inhibitorjev proti faktorju VIII pri tem niso odkrili. Efanesoctocog alfa je torej novo in raziskano rekombinantno zdravljenje s faktorjem VIII, ki je zasnovano za podaljšanje zaščite pred krvavitvami z odmerjanjem enkrat na teden.
Glede na "aktivnost" pri odobritvi zdravila na ameriških tleh, lahko upravičeno pričakujemo njegovo odobritev tudi v Evropi.

novosti h3png

Naslednja novost je concizumab. Pri slednjem gre za zdravljenje tako oseb z inhibitorji pri hemofiliji A, kot tudi pri hemofiliji B. Concizumab je monoklonsko, humanizirano protitelo. Zdravilo je že februarja 2021 prejelo status "zdravila sirote" s strani japonskega Ministrstva za zdravje, delo in socialno varstvo, prav tako ima oznako prebojne terapije v ZDA ter oznako "zdravila sirote" v EU, za hemofilijo B.
Glede na zadnje podatke iz preskušanja (faza 3 explorer7), je preventivno zdravljenje z eksperimentalno terapijo - concizumabom (enkrat na dan), znatno zmanjšalo stopnje krvavitev pri osebah s hemofilijo A in B z inhibitorji. Pravzaprav se je stopnja krvavitev pri bolnikih, ki so prejemali concizumab v času preskušanja, zmanjšala za več kot 85 %. Zdravilo se aplicira subkutano (podkožno).
Na podlagi zbranih podatkov je proizvajalec v letu 2022 oddal vlogo za odobritev zdravila na Japonskem, za odobritev concizumaba kot profilaktičnega ali preventivnega zdravljenja hemofilije A ali B z inhibitorji. Družba je dejala, da namerava v letu 2023 oddati podobne vloge tudi v EU-ju in v Združenem kraljestvu.

GT2022png

Tretja novost pa se obeta na podorčju genske terapije za hemofilijo B, pričakovati namreč je, da bo Evropska komisija v letu 2023 izdala pogojno dovoljenje za zdravljenje z zdravilom etranacogene dezaparvovec (Hemgenix).

Hemgenix bo na voljo kot koncentrat z raztopino za infundiranje. Zdravilna učinkovina zdravila Hemgenix je etranacogene dezaparvovec. Etranacogene dezaparvovec je vektor za gensko terapijo na osnovi rekombinantnega adeno-povezanega virusa (Adeno-associated virus) serotipa 5 (AAV5). Izraženi faktor IX nadomešča manjkajoči koagulacijski faktor IX, potreben za pravilno koagulacijo bolnikove krvi.

Prednosti zdravila Hemgenix so indukcija ustreznih ravni faktorja IX v plazmi in zmanjšanje epizod krvavitev. V predstavljenem kliničnem preskušanju je večina bolnikov, zdravljenih z zdravilom Hemgenix, imela znatno povečanje ravni aktivnosti faktorja IX in manj krvavitev kot pred zdravljenjem s standardno profilakso FIX. Večina bolnikov ni več potrebovala nadomestnega zdravljenja s faktorjem IX, do dve leti po uporabi. Najpogostejši neželeni učinki zdravila Hemgenix pa so bili glavobol, nepravilnosti jetrnih laboratorijskih izvidov (povečana ALT in AST) in gripi podobna bolezen.

1-haejpg

Zdravilo Hemgenix je indicirano za zdravljenje težke in zmerno težke hemofilije B (prirojeno pomanjkanje faktorja IX) pri odraslih bolnikih brez anamneze inhibitorjev faktorja IX.

Zdravljenje z zdravilom Hemgenix bo potrebno pričenjati pod nadzorom zdravnika, ki ima izkušnje z zdravljenjem hemofilije in/ali motenj strjevanja krvi. To zdravilo je treba aplicirati v okolju, kjer sta osebje in oprema takoj na voljo za zdravljenje reakcij, povezanih z infuzijo.


Viri:
https://www.pmlive.com/pharma_news/sanofi_and_sobis_efanesoctocog_alfa_granted_fda_priority_review_f...
https://hemophilianewstoday.com/news/concizumab-reduces-bleeding-hemophilia-a-b-trial/
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/hemgenix


RB/HaemophAmicus