Evropska komisija je odobrila prvo gensko terapijo za odrasle bolnike s težko obliko hemofilije A

Družba BioMarin Pharmaceutical Inc., je 24. avgusta 2022 objavila, da je Evropska komisija (EK) izdala pogojno dovoljenje za promet produkta ROCTAVIAN™ (valoktokogen roksaparvovec), namenjenega genskemu zdravljenju težke oblike hemofilije A (prirojeno pomanjkanje faktorja VIII) pri odraslih bolnikih brez anamneze inhibitorjev proti faktorju VIII in brez zaznavnih protiteles proti adeno-associated virusu serotipa 5 (AAV5). EK je podprla tudi priporočilo EMA (Evropske agencije za zdravila) za Roctavian, naj ohrani oznako zdravila »sirote« in mu s tem podeli 10-letno obdobje tržne ekskluzivnosti. V priporočilu EMA je navedeno, da lahko Roctavian tudi v luči obstoječih zdravljenj lahko znatno koristi bolnikom s težko obliko hemofilije A. Enkratna infuzija je tako prvo odobreno gensko zdravljenje za hemofilijo A in deluje na način, da »dostavlja« funkcionalni gen, ki je zasnovan tako, da omogoči telesu samoproizvodnjo faktorja VIII, brez potrebe po nadaljnji profilaksi zaradi hemofilije, s čimer bolnikom olajša breme zdravljenja, v primerjavi s trenutno razpoložljivimi terapijami. Pri osebah s hemofilijo A gre namreč za mutacijo v genu, »odgovornemu« za proizvodnjo faktorja VIII, torej beljakovine, ki je potrebna za strjevanje krvi.

Prva_genska_terapija_za_zdravljenje_tezke_oblike_hemofilije_Apng


Ocenjuje se, da ima več kot 20.000 odraslih težko obliko hemofilije A, v več kot 70 državah v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Od 8.000 odraslih s težko obliko hemofilije A v 24 državah, ki jih družba BioMarin pokriva z nedavno odobritvijo genske terapije s strani EMA, je ocenjenih 3.200 bolnikov, ki bi lahko ev. prejeli odobreno zdravilo. 

"Ta odobritev v EU-ju predstavlja medicinski preboj pri zdravljenju bolnikov s težko obliko hemofilije A, kar razširja opcije na relaciji bolnik – zdravnik, o izbiri zdravljenja tako, da zdaj vključuje tudi enkratno infuzijo, ki lahko ščiti pred krvavitvami več let," je dejal prof. Johannes Oldenburg, direktor Inštituta za eksperimentalno hematologijo in transfuzijsko medicino ter Centra za hemofilijo na Univerzitetni kliniki v Bonnu, Nemčija. "Vznemirljivo si je predstavljati možnosti te odobrene genske terapije, ki je dokazala znatno in trajno zmanjšanje krvavitev pri bolnikih, ki so se potencialno lahko osvobodili bremena rednih infuzij."

"Odobritev zdravila Roctavian v Evropi je zgodovinski mejnik v medicini in temelji na skoraj štirih desetletjih znanstvenih odkritij, inovacij in vztrajnosti. Zahvaljujemo se Evropski komisiji, ker je priznala vrednost zdravila Roctavian kot prve genske terapije za hemofilijo A, podvig, za katerega verjamemo, da bo spremenil način razmišljanja zdravstvenih delavcev in skupnosti bolnikov o zdravljenju motenj strjevanja krvi,« je dejal Jean-Jacques Bienaimé, predsednik in glavni izvršni direktor BioMarin-a. "Hvaležni smo pacientom, raziskovalcem in skupnosti, ki so posvetili svoj čas in trud temu dosežku in katerih želje so bile gonilna sila za uresničitev te enkratne terapije."

ehcucate2022png

Evropska komisija je svojo odločitev utemeljila na velikem obsegu podatkov iz kliničnega razvojnega programa Roctavian, najbolj obsežno raziskanega genskega zdravljenja za hemofilijo A, vključno z dveletnimi rezultati globalne študije GENEr8-1 faze 3. Študija GENEr8-1 faze 3 je pokazala stabilno in trajno kontrolo krvavitev, vključno z zmanjšanjem povprečne letne stopnje krvavitve (ABR) in povprečne letne stopnje infudiranja faktorja VIII. Poleg tega so podatki vključevali pet oziroma štiri leta spremljanja kohort z odmerki 6e13 vg/kg oziroma 4e13 vg/kg v tekoči študiji stopnjevanja odmerka faze 1/2. BioMarin se je zavezal, da bo še naprej sodeloval s širšo skupnostjo in Evropsko agencijo za zdravila pri spremljanju dolgoročnih učinkov zdravljenja.

Pogojno dovoljenje za promet (CMA) priznava, da zdravilo izpolnjuje nezadovoljeno medicinsko potrebo na podlagi pozitivne ocene koristi in tveganja ter da njegova korist in takojšnja razpoložljivost za javno zdravje na trgu odtehtata negotovosti, povezane z dejstvom, da so dodatni podatki še potrebni. BioMarin bo zagotovil nadaljnje podatke iz študij, ki trenutno potekajo, v določenih rokih, za potrditev, da koristi še naprej odtehtajo tveganja, pri čemer bo nadgradil tisto, kar že predstavlja največji paket kliničnih podatkov za gensko terapijo pri hemofiliji A. Pretvorba v standardno dovoljenje za promet bo odvisna od zagotavljanje dodatnih podatkov iz trenutno potekajočih kliničnih študij zdravila Roctavian, vključno z dolgotrajnejšim spremljanjem bolnikov, vključenih v ključno preskušanje GENEr8-1, kot tudi študije, ki preučuje učinkovitost in varnost zdravila s profilaktično uporabo kortikosteroidov (študija 270-303).

genska terapijapng

Oznaka zdravila »sirote« je rezervirana za zdravila za zdravljenje redkih bolezni (ki prizadenejo največ pet od 10.000 ljudi v EU), smrtno nevarnih ali kronično izčrpavajočih bolezni. Odobrena zdravila »sirote« so deležna desetletne tržne ekskluzivnosti, ki jih ščiti pred konkurenco s podobnimi zdravili z enako terapevtsko indikacijo, katerih med obdobjem ekskluzivnosti ni mogoče tržiti. 

BioMarin izvaja številne klinične študije v svojem obsežnem programu genske terapije za zdravljenje hemofilije A. Poleg globalne študije 3. faze GENEr8-1 in tekoče študije stopnjevanja odmerka faze 1/2, družba izvaja tudi fazo 3B, enostransko odprto študijo za oceno učinkovitosti in varnosti zdravila Roctavian v odmerku 6e13 vg/kg s profilaktičnimi kortikosteroidi pri osebah s hemofilijo A (študija 270-303). V teku sta tudi študija faze 1/2 z odmerkom 6e13 vg/kg zdravila Roctavian pri osebah s hemofilijo A z že obstoječimi protitelesi proti AAV5 (študija 270-203) in študija faze 1/2 z odmerkom 6e13 vg/kg Roctavian pri osebah s hemofilijo A z aktivnimi ali predhodnimi inhibitorji proti faktorju VIII (študija 270-205).

Varnostni povzetek

Na splošno so bolniki enkratni odmerek 6e13 vg/kg zdravila Roctavian dobro prenašali brez neželenih učinkov, povezanih z odloženim začetkom zdravljenja. Najpogostejši neželeni dogodki, povezani z zdravilom Roctavian, so se pojavili zgodaj in so vključevali prehodne reakcije, povezane z infuzijo, in blago do zmerno zvišanje jetrnih encimov brez dolgotrajnih kliničnih posledic. Zvišanje alanin-aminotransferaze (ALT) (113 udeležencev, 80 %), laboratorijskega testa delovanja jeter, je ostal najpogostejši neželeni učinek zdravila. Drugi neželeni učinki so vključevali zvišanje aspartat aminotransferaze (AST) (95 udeležencev, 67 %), slabost (52 udeležencev, 37 %), glavobol (50 udeležencev, 35 %) in utrujenost (42 udeležencev, 30 %). Nihče izmed udeležencev ni razvil inhibitorjev proti faktorju VIII, trombemboličnih dogodkov ali malignosti, povezanih z zdravilom Roctavian.

nejmpng


V 3. fazi kliničnega preskušanja so bili pregledani podatki o 132 osebah s hemofilijo, ki so bili zdravljeni z vektorjem genske terapije. Eno leto po infuziji je bila prisotna povprečna raven FVIII 42,9 ie/dl (42 %), mediana (srednja točka, kjer je polovica udeležencev nad to ravnjo in polovica nižje), je bila 23,9 ie/dl. Če pogledamo podrobneje doseženo raven izražanja FVIII:

· 50 od 132 (37,9 %) oseb je imelo raven FVIII več kot ali enako 40 IU/dl, kar jih je učinkovito postavilo v normalno območje;

· 66 oseb (50 %) je imelo raven FVIII med 5U/dl in 40 ie/dl, kar jih je uvrstilo v območje blage oblike hemofilije;

· 16 oseb (12,1 %) je imelo raven FVIII manjšo od 5 ie/dl, kar jih je uvrstilo v zmerno do težko obliko hemofilije;

Povprečno število krvavitev na leto se je zmanjšalo s 4,8 na 0,8 (srednja letna stopnja krvavitev se je zmanjšala z 2,8-0). To predstavlja 83,8-odstotno zmanjšanje krvavitev. Uporaba FVIII se je zmanjšala za 98,6 %.

RB/HaemophAmicus

povzeto po: https://investors.biomarin.com/2022-08-24-First-Gene-Therapy-for-Adults-with-Severe-Hemophilia-A,-BioMarins-ROCTAVIAN-TM-valoctocogene-roxaparvovec-,-Approved-by-European-Commission-EC

https://haemophilia.ie/first-haemophilia-gene-therapy-licensed-by-ema/

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2113708