Kako (ni)smo volili? Odziv na volitve Društva hemofilikov Slovenije

Po 8-ih mesecih od dopisnega volilnega občnega zbora Društva hemofilikov Slovenije (DHS), se na spletni strani HaemophAmicus javno objavlja zapisnik volitev in rezultati glasovanja. Da je šlo pri samem občnem zboru in volitvah organov za nepravilnosti in neskladja z veljavnim statutom društva (sprejetim dne 17.6.2017) ter Zakonom o društvih, opozarjamo nekateri posamezniki, ki so nam bile volitve oz. sodelovanje na njih onemogočene ter tistim, ki so bili kljub kandidaturi, na žalost, prevarani v nepošteni in zato zagotovo nelegitimni volilni tekmi (ali je bila legalna pa bo odločal upravni organ). Dokument, ki ga boste lahko prebrali v nadaljevanju - gre za zapisnik seje volilne komisije DHS-a, je (zanimivo!) datiran na 13.6.2020, kar pomeni, da so bili rezultati volitev (ki so potekale med 4. in 11. junijem 2020) v organe DHS-a, znani že dva dni po zaključenem občnem zboru (ki je junija 2020, kot je že znano, potekal po pošti), zato se postavlja vprašanje, zakaj jih DHS ni objavil kar 8 mesecev? Objava bi bila že junija 2020 poštena do tistih, ki so glasovali na njih, do tistih, ki so kandidirali, kot tudi do članstva, ki je bilo še pred volitvami pozvano, da naj se opredeli do tega, ali posamezniki še želijo ostati člani društva ali naj se iz njega izpišejo - po nasvetu DHS-a, da bi s tem lažje dosegli kvorum in bi bilo glasovanje na občnem zboru veljavno. Prvič po dolgih letih smo namreč (glede na zapisnik), izvedeli podatek, da DHS razpolaga s 618-imi člani. Predvideva se (glede na navedbe društva pred slabim desetletjem), da je bilo še spomladi leta 2020 članov čez 800, vendar je poziv DHS-a o izpisu posledično naredil svoje in se je število skrčilo na navedenih 618. Glede na vsebino zapisnika je manever s članstvom društvu uspel, saj bi v primeru 800-ih članov (po starem) in več tudi ta dopisni občni zbor ne bi dosegel udeležbe 50-ih odstotkov, ki je po veljavnem statutu sploh prvi pogoj za veljavnost glasovanja.


 
Poglejmo si najprej zapisnik volilne komisije DHS-a, iz 13.6.2020:

zap01-2jpg

zap02jpg

zap03jpg

zap04jpg

zap05jpg


Iz zapisnika je razvidno, da je na občnem zboru glasovalo 353 članov, za kar društvena volilna komisija meni, da je bil zbor sklepčen, izglasovana razrešnica organov društva za predhodno mandatno obdobje, sprejeta nova pravila (statut društva) ter izvoljeni novi organi društva. In ravno na tej točki se skriva odgovor na vprašanje "zakaj je društvo odlašalo z objavo izidov tako dolgo". Spomnimo se neveljavnega občnega zbora iz 13.9.2019, zaradi katerega je UE Ljubljana prijela nekaj pritožb, zato je DHS moral v njegovo ponovitev. Da se zgodba iz leta 2019 ne bi ponovila, kar bi na društvo vrglo še dodatno senco nezaupanja, je vodstvo DHS-a tokratne volilne rezultate zadržalo v tajnosti in čakalo na UE Ljubljana, da jih slednja potrdi, kar pa se do danes ni zgodilo. Tako se saga z vodstvom društva, postopki in občnimi zbori ter volitvami vleče že tretje leto in ji, žal, ni videti konca. In to na izjemno škodo članstva, programov za bolnike in meddruštvenega sodelovanja ter celotne skupnosti motenj strjevanja krvi Slovenije. Da bi lahko situacijo z občnim zborom rešil Covid-19, je bil namreč zelo spreten postopkovni trik s strani društva, saj je jasno, da v nasprotnem primeru (klasični sklic zbora) zahtevanega kvoruma nikoli ne bi doseglo.

1-haejpg

Tisti, ki ste prejeli glasovnice v juniju 2020, se boste spomnili, da se je bivši izvršni odbor društva na volitve podal v paketu na prvem delu glasovnice ter na drugem delu glasovnice iste kandidate kandidiral še posamezno in na ta način volitve prikrojil tako, da so se praktično vsi glasovi stekli k stari zasedbi (ki je ponovno kandidirala), tisti redki člani pa, ki so vložili kandidature samostojno, so bili postavljeni zgolj na dno drugega dela glasovnice posameznih kandidatov in proti "paketnemu" nastopu starega vodstva niso imeli niti najmanjše možnosti izvolitve (dokaz v zgornjem zapisniku: (člani starega upravnega odbora) Blazetič, Čičigoj, Dolinšek, Godec, Kavčič, Kralj, Perhaj, Prodan, Tušar - vsi ki so kandidirali na skupni listi + posamezno -  čez 330 glasov; Volc - postavljen je bil zgolj na listo posameznih kandidatov - 21 glasov); Enaka zgodba se je ponovila pri volitvah nadzornega odbora, kjer je "paketna" skupina (Bavčer, Blažič, Cerar Škof) dobila čez 300 glasov, Dolenc in Vošnjak, ki sta bila postavljena zgolj na listo posameznih kandidatov pa le 20 oz. 19 glasov. Da bi režim lahko nemoteno deloval, mu je treba seveda postaviti še disciplinsko komisijo, da ima možnost izločati člane, ki društvu niso po godu in opozarjajo na vnebovpijoče nepravilnosti. Kandidati po meri vodstva (T. Faganel, Kandare, Kolman, Kopač) so prejeli med 192  in 301 glasom, Kiš, ki je oddal kandidaturo samostojno pa ob tem le 50 glasov. Volilo se je tudi predsednika društva, kjer je bilo na glasovnici zgolj eno ime - J. Dolinšek. Tveganje, da bi dopustili tudi mojo predsedniško kandidaturo (o čemer sem vas že obvestil preko predhodnih zapisov na teh spletnih straneh) in uvrstitev na glasovnico, je bilo za dolgoletno vodstvo in njegovo kontinuiteto preveliko, zato je po vzoru nedemokratičnih volitev,  pod pretvezo, da ne najde moje pristopne izjave - mojo kandidaturo zavrnilo in g. Dolinšku na ta način zagotovilo vse možne glasove. Kljub nezakoniti zavrnitvi moje kandidature, kot članu Društva hemofilikov Slovenije, se srčno zahvaljujem vsem, ki ste me podprli že ob njeni vložitvi. Obveščen sem tudi, da so nekateri volilni upravičenci na glasovnico zapisali moje ime in na ta način DHS-u nedvoumno izrazili svoje mnenje, čeprav je bila potemtakem glasovnica neveljavna. 
Glede na nespametne poteze društva in na prej navedeno, so na UE Ljubljana ponovno prispele pritožbe na izvedbo spomladanskega občnega zbora in DHS danes uradno vodi vodstvo, ki lahko opravlja zgolj tekoče posle (saj mandata za vodenje več nima) in ki je bilo izvoljeno leta 2017. UE Ljubljana do danes še ni odločila, kaj naj naredi s spornim občnim zborom DHS-a. Tudi novi statut društva, ki ga je na junijskem občnem zboru potrjevalo članstvo, ne velja, dokler ga UE Ljubljana ne potrdi. Zato še vedno velja statut (oz. društvena Pravila) iz leta 2017, ki pa ga DHS nikoli ni javno objavil.

1-fbhajpg

Poglejmo si serijo napak, ki jih je društvo naredilo pri načrtovanju in izvedbi lanskega občnega zbora:
1. Poziv k izstopnim izjavam članom oz. k obnovitvenemu članstvu:
Poziv DHS-a, ki je bil izdan v marcu 2020, ni skladen z veljavnim statutom, saj obnovitveno članstvo ni v njem nikjer navedeno. Za tiste, ki so se kljub temu odločili za izstop iz društva, je postopek na podlagi njihovih izstopnih izjav zaključen. Tisti, ki se na poziv niso odzvali, jih društvo iz članskega seznama ne sme izbrisati, v nasprotnem primeru je to v nasprotju s statutom in Zakonom o društvih. Tisti, ki so "obnovili" članstvo, pa s to potezo niso naredili ničesar. Posameznik je član ali pa ni član. Lahko se izpiše in ponovno vpiše. Obnavljati članstva, v času ko je član, ne more, saj je enostavno že član.
Posledica 1: Nezaupanje članstva, za katerega se je društvo leta in leta trudilo, da bi ga bilo številčno čimveč, v letu 2020 pa nasprotno - pozove k izstopom.
Posledica 2: Dvom v zanesljivost in verodostojnost članske evidence.
2. Kandidacijski postopki in formiranje volilne komisije:
Članstvo je prejelo obrazce za kandidaturo na volitvah v organe društva 21.5.2020 in imelo čas jih posredovati društvu do 29.5.2020. Volilna komisija je bila imenovana šele 30.5.2020. Prvič je zasedala šele 13.6.2020, kar pomeni, da vloženih kandidatur sploh ni obravnavala, pač pa so se o tem "čigava kandidatura je sprejemljiva" odločali le nekateri posamezniki v društvu.
3. Kandidaturo za predsednika sem vložil že 25.5.2020. Pisna zavrnitev kandidature je na moj naslov prispela 4.6.2020, na dan pričetka občnega zbora, kar pomeni da ni bilo niti najmanjše možnosti za ev. pritožbo. Pod zavrnitvijo kandidature je naveden g. Dolinšek - torej protikandidat na volitvah za predsednika in ne volilna komisija oz. njen predsednik. Podpisa pod dopisom ni, kar opažam, da je to pri DHS-u v zadnjem času pogosta praksa, saj podpis pomeni pravno odgovornost, v primeru če ga ni, pa zgolj usmerjeno in namensko manipulacijo.  
4. Volilnega pravilnika društvo nikoli ni predstavilo:
Za volitve organov društva je potreben pravilnik o volitvah, ki pa ga, žal, v štirih desetletjih še nismo videli. Obstaja velika možnost, da pravilnika sploh ni. Zato je tudi način glasovanja (prej omenjene skupinske in posamezne kandidature) na način "kakor se društvo odloči", povsem brez kakršnihkoli pravil. Pravilnik o volitvah članstva lahko izglasuje in potrdi samo sklepčen občni zbor, na podlagi veljavnega statuta.
5. Da so se pojavile tudi fotokopirane glasovnice v volilnem zapisniku ni navedeno. Koliko jih je bilo, volilna komisija ni sporočila.
6. Predlagane spremembe statuta: S predlogom sprememb statuta poskuša društvo doseči večjo moč nad članstvom, vodilni posamezniki pa ohranitev položajev v organih društva, saj je statut spremenjen na način, da omogoča bistveno bolj efektivno izločanje članov, ki se z njim ne strinjajo oz. imajo pomisleke o njegovem delovanju. Po novem zaostruje tudi pogoje za nove člane. Če je v veljavnem statutu (2. člen) zapisano, "da društvo deluje zlasti z izvajanjem programov, namenjenih osebam, ki živijo na posameznih območjih, ne glede na članstvo v društvu", v predlogu novega statuta, ki naj bi bil po zapisih DHS-a potrjen, tega več ni. Statut govori samo še o članih, kar daje jasno vedeti, da društvo v bodoče ne bo več namenjeno vsem, kot je bilo nekoč, pač pa samo določenim oz. izbranim.
7. Namensko zavlačevanje z objavo volilnih izidov: Vse do moje napovedi, da se pripravlja javni odziv na društvene volitve je DHS zadrževalo rezultate in volilni zapisnik v tajnosti in na ta način evidentno vneslo dvom o njihovi zakonitosti med celotno skupnost oseb z motnjami strjevanja krvi - tako med člane, kot tudi nečlane in podpornike.

1-twwxjpg

Namesto, da bi društvo pragmatično rešilo situacijo (glede na naše številne pozive v zadnjih letih k sodelovanju), v katero se je samo zapletlo že leta 2019, jo je s ponovnim občnozborskim fiaskom 2020 še bolj poslabšalo. Posledično se je popolnoma umaknilo v ilegalo, z določenimi člani ter nekaterimi bolniki z motnjami strjevanja krvi sploh ne komunicira, nekaterim članom organov društva je naročilo, naj z določenimi posamezniki ne komunicirajo, njegovih javnih objav in vsebin je skorajda nič, nasvetov hemofilikom in osebam s sorodnimi motnjami strjevanja krvi še manj, neodzivno je na pobude, pozive, želje k sodelovanju, ... Z manevri, s katerimi želi za vsako ceno dolgoletno vodstvo obdržati oblast in vzvode vodenja, je na kocki tudi njegov status nevladne organizacije in delovanja v javnem interesu ter s tem pridobivanje javnih sredstev in ogroženi programi, namenjeni hemofilikom, kar so nekateri že izkusili ob ukinitvi fizioterapije na Ortopedski kliniki v Ljubljani. Po desetletjih obstoja je društvu v parih letih uspelo popolnoma razbiti nekoč enotno skupnost hemofilikov in oseb s sorodnimi motnjami strjevanja krvi, njihovih svojcev, prijateljev ter na žalost tudi stroko. Ugleda, ki ga je nekoč krasil, danes ni več. Štiridesetletna tradicija ima po vsej verjetnosti bistveno bolj globoko ozadje, ki je lahko vzrok, zakaj se bivše vodstvo tako zelo oklepa položaja in ne pusti v bližino nikomur, ki ne misli enako. Kdo bi si namreč želel, da potencialni novinci v organih društva brskajo po dolgoletnih arhivih, dokumentih, pogodbah, tako Društva, kot tudi kakšnega Centra, Registra, Sklada, Zavoda, ... ?

pregledletajpg

Danes je v vseh javnih evidencah kot aktualni predsednik in zastopnik še vedno naveden J. Faganel, čeprav so v dveh letih potekale že druge volitve, ki so na vrh dvakrat namestile novo ime, ki ga v javnih uradnih evidencah ni nikjer. Piše pa se že 9. februar 2021.

Zavedajmo se, da društvo ni nikogaršnja last in da je njegovo delovanje javno! Neverjetno je, kako se iz dveh nezakonitih občnih zborov nis(m)o naučili ničesar. Manipulacije z volitvami so skupnost oseb z motnjami strjevanja krvi še bolj razdvojile, če ne celo razklale, prinesle še več nezaupanja, namesto da bi jo sodelovalno ter demokratično zbližale in združile.
Koliko časa še, dragi DHS?

RB