Poziv članom DHS-a

Z 2. marcem 2020 je Društvo hemofilikov Slovenije (DHS) pisno pozvalo članstvo, da se opredeli do bodočega statusa posameznika - z obnovljeno pristopno izjavo ali pa z izstopno izjavo iz društva. DHS v pismu navaja, da je potrebno ustreči zahtevam zakonitosti glede prisotnosti članstva na prihodnjem občnem zboru, ki terja po sprejetih veljavnih Pravilih društva več kot polovico vseh članov društva, zato so bile navedene izjave tudi odposlane. Dopis društva lahko najdete na sledeči podstrani.

Ocene članstva v DHS-u se gibljejo glede na zapise in dokumente društva med 700 in 850, kar pomeni, da je članski imenik potrebno urediti in zainteresirani javnosti predstaviti natančno število članov, saj je delovanje društva po Zakonu o društvih javno.


PREDHODNE OBJAVE SPLETNEGA DNEVNIKA HAEMOPHAMICUSSpomnimo: Društvo je v petek, 13. septembra 2019, v prostorih Pediatrične klinike, UKC Ljubljana, pripravilo volilni občni zbor z namenom sprejema sprememb Pravil društva in izvolitve članov v organe DHS-a. Naveden dnevni red in vsebine so bile sprejete, tako spremembe Pravil, kot tudi izvedba volitev. Izmed "več kot 800 članov" se jih je občnega zbora udeležilo zgolj 63, veljavna in sprejeta Pravila DHS-a iz dne 17. junija 2017 pa v 19. členu določajo navzočnost več kot polovice članov za zakonitost sprejetih odločitev. Zato je bil na podlagi veljavnega Zakona o društvih in Pravil DHS-a s strani dveh članov društva podan ugovor na sprejete odločitve občnega zbora, ki se je izkazal za neveljavnega. Odločitve, sprejete na občnem zboru 13.9.2019 so tako pravno-formalno nične - izvoljeno novo članstvo brez mandata in sprejeta nova Pravila brez veljave. Upravna enota Ljubljana je pozvala DHS k ureditvi članstva, članskega imenika in k spoštovanju veljavnega Zakona o društvih ter veljavnih društvenih Pravil, kar bo potrebno upoštevati na novem občnem zboru, katerega se skliče v razumnem roku, predvsem pa na njem zagotoviti zahtevani kvorum.
Pri tem se je potrebno tudi zavedati pomembne informacije, ki je DHS članom v nedavnem dopisu ni navedel: Tisti, ki ne bodo izpolnili in poslali društvu bodisi obnovljene pristopne izjave bodisi izstopne izjave, ostajajo člani društva, saj njihovo članstvo lahko preneha samo z izstopom, smrtjo ali izključitvijo, kar določa 16. člen veljavnih Pravil.

Veljavna Pravila Društva hemofilikov Slovenije, po katerih bo potekal pričakovani občni zbor, so kot informacija javnega značaja objavljena na podstrani.

1-IMG_1979_1jpg

Društvo hemofilikov Slovenije bo 20. maja 2020 praznovalo 40. obletnico obstoja. Da bi slednja potekala v prijateljskem duhu si želimo vsi, prav tako tudi rešitve vprašanja članstva, zakonitosti delovanja društva in upoštevanja Pravil, ki so si jih člani skozi desetletja delovanja društva postavili sami. Čisti računi, dobri prijatelji. 

RB