Vpliv joge na zdravje sklepov pri osebah s hemofilijo

Tekom letošnjega kongresa Evropskega združenja za hemofilijo in sorodne motnje (EAHAD 2024) v Frankfurtu, smo imeli udeleženci možnost seznaniti se in spremljati tudi povzetke raziskav, študij, …, preko t.i. strokovnih posterjev, ki jih organizator načeloma postavi in predstavi v galerijskem delu lokacije kongresa samega. Gre za samostojne povzetke, kateri so predhodno predloženi v obravnavo na znanstvenih in medicinskih konferencah.  

In ker hemofiliki ter tudi osebe z sorodnimi motnjami strjevanja krvi pogosto iščemo rešitve za naše težave in tegobe, so bili nekateri strokovni posterji prav gotovo takšni, ki so ponujali oz. privabljali k novim “kategorijam” lajšanja bremen naših redkih bolezni. Pri izbranem predstavitvenem posterju gre za vpliv joge na zdravje sklepov pri osebah s hemofilijo. Študijo glede navedenega vpliva so opravili na oddelkih za medicino in fizioterapijo, Assam Medical College and Hospital, Dibrugarh, v Indiji.

Screen Shot 2024-03-22 at 000912png

Raziskovalci vpliva joge na sklepe pri hemofilikih so zapisali sledeče: Čeprav je hemofilija motnja strjevanja krvi, so s primarno patologijo v krvi najpogosteje prizadeti sklepi in mišice. Znano je, da vadba in fizioterapija krepita mišično-skeletni sistem in izboljšujeta kakovost življenja oseb s hemofilijo. Preučevali smo vlogo joge Surya Namaskar z namenom izboljšanja kakovosti življenja oseb s hemofilijo. 

V študijo so vključili vse bolnike s hemofilijo, ki so obiskovali center za zdravljenje hemofilije in so bili pripravljeni tudi sodelovati v tej študiji. Hemofilike z znatnejšimi oz. večjimi krvavitvami ter hospitalizirane iz kakršnega koli razloga, so iz študije že vnaprej izključili. Osebe s hemofilijo so bile naključno razporejene na način, da so dvakrat na teden obiskovale tečaj joge, kjer so jih učili joge Surya Namaskar pod nadzorom fizioterapevta, medicinske sestre in zdravnika. Pred samim pričetkom študije so pri bolnikih opravili oceno zdravja sklepov pri hemofiliji (HJHS – Hemophilia Joint Health Score), ponovili pa so jo po 1 letu vadbe joge. 

In kakšni so bili rezultati študije: Sedeminosemdeset oseb z boleznijo je privolilo v sodelovanje, od katerih jih je samo 31 lahko dokončalo študijo. Šestnajst oseb s hemofilijo je bilo podvrženih aktivni vadbi joge več kot trikrat na teden, 15 hemofilikov pa je nadaljevalo konzervativno profilaktično terapijo, brez aktivne vadbe joge. Povprečna ocena HJHS se je izboljšala s 26,25 na 8,63 pri osebah s hemofilijo, ki so bile podvržene aktivni intervenciji joge, in z 21,87 na 14,87 pri tistih s konzervativnim zdravljenjem. Kar do 67-odstotnega izboljšanja (povprečna sprememba HJHS 17,62) je prišlo pri tistih z aktivno jogo, pri tistih s konzervativnim zdravljenjem pa je bilo zabeleženo 32-odstotno izboljšanje (povprečna sprememba HJHS 7,00).

IMG_8720jpg

Skrbniki študije so v zaključku zapisali: Joga bistveno izboljša zdravje sklepov pri osebah s hemofilijo. Pri tem je potrebno poudariti, da je potrebno izsledke študije interpretirati s previdnostjo, glede na njene omejitve. V prihodnosti bodo potrebne nadaljnje študije z večjim vzorcem sodelujočih za dokazovanje potencialnih koristi joge na izboljšano kvaliteto življenja pri osebah s hemofilijo. 

Študija, katero smo povzeli po predstavljenjem strokovnem posterju ter po https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hae.14919, pa ni prva, ki bi raziskovala vplive joge pri hemofiliji. Leta 2015 je bila objavljena tudi študija Vpliv joge na kakovost življenja otrok in mladostnikov s hemofilijo, katere ugotovitve so bile, da ni zgolj podprla verjetne učinkovitosti joge pri povečanju kakovosti življenja pri sodelujočih, ampak je vplivala tudi na zmanjševanje pogostosti epizod krvavitev, na manj napotitev na kliniko in odsotnosti iz šole pri bolnikih s hemofilijo. Čeprav so bili takrat vsi bolniki v študiji zdravljeni s terapijo po potrebi, niso poročali o zapletih pri izvajanju joge, kar kaže, da je joga enako varna tudi za bolnike s hemofilijo. Raziskovalci so zaključili, da je zato potrebno mlade hemofilike poučiti o pomenu joge, zlasti v državah, kjer je dostop do faktorjev strjevanja krvi omejen. Študijo iz leta 2015 lahko najdete na naslovu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4441353/ 

Screen Shot 2024-03-22 at 001143png


Kot zanimivost tematike “joga & hemofilija” lahko navedemo tudi članek organizacije Hemophilia Federation of America (HFA) iz leta 2018, z naslovom Joga je morda najboljša dejavnost za osebe z motnjami strjevanja krvi. V njem zasledimo številne prednosti joge, lajšanje kroničnih bolečin, izboljšanje razpoloženja, zmanjšanje stresa ter zaupanje v lastno telo. Vsebino članka lahko najdete na: https://www.hemophiliafed.org/42811-2/ 

In še zelo dober napotek, katerega so zapisali pri HFA: Čeprav je joga vadba z majhnim tveganjem, lahko še vedno predstavlja izziv za nekatere, odvisno od vaših fizičnih okoliščin. Vsekakor se posvetujte s svojim zdravnikom ali fizioterapevtom za nasvet o tem, katere vaje izvajati – in česa ne –, da boste lahko maksimalno izkoristili vadbo brez stresa ali poškodb. Bistvo – sprostite se in se zabavajte!

RB/HaemophAmicus