Kronična bolečina pri bolnikih s hemofilijo: Vpliv kineziofobije in katastrofizirajočih misli

V strokovni publikaciji The Official Journal of the World Federation of Hemophilia so v zadnjih mesecih leta 2022 izšli izsledki študije, ki se je osredotočila na vpliv kineziofobije ter katastrofizirajočih misli, kot posledice kronične bolečine pri bolnikih s hemofilijo. Gre nedvomno za perečo temo v hemofilični skupnosti, o kateri se v Sloveniji zelo malo pogovarjamo, zato smo pripravili kratek povzetek zanimive in predvsem poučne študije, katere namen naj bo razmislek pri bolnikih s hemofilijo, kako iskati rešitve za upravljanje s tovrstno problematiko.

Znano je, da se osebe s hemofilijo srečajo z bolečino (kot posledico omenjene bolezni) že v otroških letih oz. v mladosti. Bolečina prizadene do 80% bolnikov s hemofilijo, velja tudi za glavni vzrok, ko govorimo o invalidnosti pri hemofilikih. Zavedati se moramo tudi dejavnikov (kognitivno in socialno vedenje), ki prispevajo k vplivu bolečine in so nedvomno povezani s slabimi prognozami. Na zaznavanje bolečine tako vplivajo različni dejavniki oz. lahko rečemo kar kompleksna interakcija le-teh:
- nihanje razpoloženja,
- čustvene težave,
- hipervigilanca (psihološko stanje, v katerem ima subjekt prekomerno aktivacijo),
- kineziofobija (pretiran, iracionalen in izčrpavajoč strah pred telesnim gibanjem in aktivnostjo),
- katastrofizirajoče misli (strah, ki izvira iz misli, da bo morda bolečina le še hujša, da se ne bo nikoli končala in da nikakor ne moremo ničesar narediti, da bi bolečino vsaj malo omilili; Pri sebi opazimo občutek nemoči, obupa in strahu pred bolečino;),
- negativna prepričanja.

1png

Študija je imela namen izmeriti kineziofobijo ter katastrofizirajoče misli pri bolnikih s hemofilijo. Prav tako je analizirala vpliv obeh dejavnikov na klinične in funkcionalne parametre, zlasti pri osebah s hemofilijo, ki se srečujejo s kronično bolečino.

V študiji so bili vključeni bolniki z diagnozo hemofilije A ali B, stari nad 12 let. Izvedena je bila med avgustom 2018 in julijem 2019 v enoti za hemofilijo - Hemocentro UNICAMP v Braziliji. V njej so sodelovali bolniki, ki so veljali za primerne za študijo, po tem, ko so opravili vse klinične in funkcionalne ocene ter ustrezno odgovorili na uporabljene vprašalnike.

Bolniki s hemofilijo so bili ocenjeni glede na:
- klinične podatke in podatke o zdravljenju,
- letno stopnjo krvavitve (ABR),
- čas zadnje krvavitve,
- pogostost telesne dejavnosti,
- število prizadetih sklepov.


2png

Glede na pridobljene odgovore pacientov, so bili slednji razporejeni v 'skupino s kronično bolečino' ali v 'skupino brez kronične bolečine'. Osebe s hemofilijo so bile ocenjene tudi z oceno zdravja sklepov pri hemofiliji (HJHS), oceno funkcionalne neodvisnosti pri hemofiliji (FISH), ter s pragom bolečine pri pritisku z algometrom tlaka (na kolena, gležnje in komolce), z vprašalnikom Tampa Scale for Kinesiophobia ter z lestvico katastrofizirajočih misli, povezanih z bolečino.

Kaj je študija vključevala:
- 71 oseb s hemofilijo (58 s hemofilijo A in 13 s hemofilijo B) z mediano starosti 33 let (razpon: 12–87 let);
- 61 bolnikov je bilo na sekundarni ali terciarni profilaksi, 10 pa jih je bilo zdravljenih po potrebi;
- Vsi bolniki so bili negativni na inhibitorje;
- 46 bolnikov (64,8 %) je bilo uvrščenih v skupino s kronično bolečino;
- 25 bolnikov (35,2 %) je bilo uvrščenih v skupino z nekronično bolečino;
- Bolniki s kronično bolečino so bili starejši z večjo pogostnostjo težke oblike hemofilije A ali B v primerjavi s skupino brez kronične bolečine.

3png

Pokazalo se je, da je bil mediana rezultat kineziofobije višji v skupini s kronično bolečino,v primerjavi z osebami z invalidnostjo iz skupine brez kronične bolečine. Zelo podoben rezultat so izmerili tudi glede ocene katastrofizirajočih misli. Bolniki s kronično bolečino so imeli nižji prag bolečine kot bolniki iz skupine z nekronično bolečino.

Krvavitve med drugimi znaki in simptomi pogosto povzročijo nelagodje in bolečino. Večina krvavitev je bolečih in travmatičnih. Ista študija je pokazala, da lahko pacienti pomembno vplivajo na simptome bolečine, če se spomnijo bolečine iz prejšnjega travmatičnega dogodka. Tako lahko bolniki doživijo bolečino, ki je v celoti povzročena zaradi spomina na predhodno travmatično bolečino.

4png

Kineziofobija in katastrofizirajoče razmišljanje postaneta oblika nezavedne mehanske in psihološke obrambe, ki jo lahko oseba s hemofilijo razvije z namenom samozaščite. Predpostavljeno je bilo, da bi kineziofobija lahko izzvala negativen odnos do telesa in udejstvovanja pri dnevnih in športnih aktivnostih. Na podlagi "modela izogibanja strahu" je strah definiran kot čustvena reakcija na specifično grožnjo, kot je npr. krvavitev. Strah lahko posameznika zaščiti pred neposredno nevarnostjo. Vendar pa nas strah motivira tudi za obrambno vedenje. Opaženo je bilo, da so bolniki v študiji s strahom pred bolečino zaradi krvavitve ali ponovne poškodbe prevzeli tako izogibanje obrambo. Najpomembneje je, da lahko zmanjšanje telesne dejavnosti povzroči dolgoročne posledice invalidnosti ter dodatno zniža prag bolečine pri bolniku.

Zanimivo je, da tekom študije ni bila opažena nobena razlika v pogostosti vadbe med skupinama s kronično bolečino in v tisti brez nje, kar kaže na nizko pogostost telesne dejavnosti ne glede na prizadetost sklepov ali prisotnost bolečine v tej populaciji. Vendar pa je bila opažena pomembna korelacija med indeksi bolečine in HJHS (oceno zdravja sklepov pri hemofiliji) ter nizko pogostostjo vaj, v času, ko sta bili obe skupini analizirani skupaj.

5png

V tej študiji so njeni izvajalci opazili, da je skupina bolnikov s kronično bolečino imela višje stopnje kineziofobije in katastrofizirajočih misli ter je prav tako imela spremembe v kliničnih in funkcionalnih parametrih v primerjavi s skupino brez kronične bolečine. Ti rezultati se ujemajo s študijo, ki je pokazala vpliv katastrofizirajočih misli in kineziofobije na delovanje kolena. Ta model izogibanja strahu ima pomembno in ponavljajočo se vlogo pri vedenju pacientov. Dolgoročne posledice so neaktivnost, invalidnost in nizek prag bolečine. Druge podobne študije so nadalje pokazale povezavo med kineziofobijo, prepričanji in čustvi glede bolečine, kot npr. dejavniki, ki vplivajo na razvoj kroničnosti, ki lahko še poslabša invalidnost in bolečino.

Ena od možnih omejitev študije je, da je skupina bolnikov s kronično bolečino vsebovala starejše udeležence, z večjim deležem težke oblike hemofilije, kot pa skupina brez kronične bolečine. Vendar izvajalci študije verjamejo, da to odraža pričakovan scenarij, ko se analizira pogostost in posledice, povezane s prisotnostjo kronične bolečine, in zato ne ogroža rezultatov njihove študije. Poleg tega je potrebnih več raziskav, da bi raziskali, koliko strah pred gibi in katastrofizirajočimi mislimi vpliva na fizične parametre in invalidnost, kar vpliva na prakso telesne dejavnosti in upoštevanje vadbene terapije, predlagane za te bolnike.

Untitled design 10png

Za zaključek, glede na študijo, ki ste jo lahko danes spoznali tudi vi, so osebe s hemofilijo s kronično bolečino pokazale pomembno prisotnost kineziofobije in katastrofizirajočih misli. Poleg tega je ta študija pokazala tudi slabše klinične parametre pri bolnikih s kronično bolečino in z nižjim pragom bolečine v prizadetih sklepih. Zato je izobraževanje o bolečini potrebno za obvladovanje varnejšega vedenja in postopnega izpostavljanja bolnikov tema dvema raziskovanima elementoma, ki pomembno zaznamujeta bolečino, kot posledico hemofilije.


povzeto po: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hae.14708


RB/HaemophAmicus