Obvestila bolnikom, ki se zdravijo na KO za hematologijo, UKC Ljubljana

Prof. dr. Samo Zver, dr. med., predstojnik KO za hematologijo na UKC Ljubljana v tedenskem obveščanju bolnikov pojasnjuje spremenjen režim dela oddelka,  podaja priporočila za ravnanje glede preprečevanja širjenja koronavirusa (COVID-19) in podrobneje razlaga spremembe glede pregledov v ambulantah. Več o aktualnosti in napotkih bolnikom ter pacientom v priloženih dopisih.

20. april 2020

1-z1jpg
1-z2jpg6. april 2020

1-aprvi-teden-april__1___Compatibility_Mode_jpg
1-bprvi-teden-april__1___Compatibility_Mode_jpg30. marec 2020

1-w1Fwd__Tedensko_obvestilo_prof__dr__Sama_Zvera_-_renato_bric_gmail_com_-_Gmailjpg1-w2Fwd__Tedensko_obvestilo_prof__dr__Sama_Zvera_-_renato_bric_gmail_com_-_Gmailjpg1-w3Fwd__Tedensko_obvestilo_prof__dr__Sama_Zvera_-_renato_bric_gmail_com_-_Gmailjpg
 24. marec 2020

1-Dopis1__tedenski___Compatibility_Mode_jpg
1-Dopis2__tedenski___Compatibility_Mode_jpg
1-Dopis3__tedenski___Compatibility_Mode_jpg

PREDHODNE OBJAVE SPLETNEGA DNEVNIKA HAEMOPHAMICUSRB