Hemofilija in javni razpis FIHO za leto 2020

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je v uradnem listu, dne 4.10.2019, objavila javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020. Zadnji rok za oddajo vlog je bil 4.11.2019.

Razpis je pomemben vir financiranja programov hemofilikov, na njem (področje humanitarnih organizacij) vsako leto kandidira Društvo hemofilikov Slovenije (DHS). Vsi programi, ki jih izvaja DHS, so namenjeni izboljšanju položaja oseb s hemofilijo in sorodnimi motnjami strjevanja krvi (SMSK), neglede na to ali so posamezniki člani društva ali ne, kar določajo sprejeta in veljavna Pravila društva v 2. členu. Prav tako se sofinancirani državni in lokalni programi FIHO izvajajo za hemofilike in osebe s SMSK iz vseh statističnih regij Slovenije.

Za leto 2020 je komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam predlagala Svetu FIHO v sprejem razporeditev sredstev FIHO za posamezne humanitarne organizacije za leto 2019 za namene in v višinah, kot je za DHS razvidno iz priložene tabele:

1-raz2020HO_pdfjpg
vir: FIHO

Za primerjavo si poglejmo tudi razporejena sredstva FIHO za programe hemofilikov in oseb s SMSK za leto 2019:

1-raz2019HO_pdfjpg
vir: FIHO

Financiranje izvajalcev programov s strani FIHO fundacije poteka po dvanajstinah, tako da se odobreni programi lahko nemoteno izvajajo skozi celo programsko leto oz. obdobje. Spodnja tabela prikazuje potek izplačil organizatorju (DHS) za izvedbo programov FIHO v letu 2019 in za prvo trimesečje leta 2020.

1-fihoporabajpg
vir: Erar.si

Vsak posamezni program ima tudi skrbnika, ki ga določi organizator (v našem primeru DHS), kateri skrbi za njegovo izvedbo. Pred koriščenjem sredstev iz programa naj se posamezniki najprej obrnejo na organizatorja oz. posameznega skrbnika izvedbe.


PREDHODNE OBJAVE SPLETNEGA DNEVNIKA HAEMOPHAMICUSDoločeni programi so urejeni na podlagi posameznega pravilnika društva, ki določa pogoje za kandidiranje oz. koriščenje sredstev (štipendiranje, subvencioniranje prevozov, individualno programirana rekreacija), najdete ga/jih na povezavi.

Sredstva so namenska, kar pomeni, da morajo biti porabljena za namene za katere so bila pridobljena.

1-h-fbjpg

Pomembno je, da smo hemofiliki in osebe s sorodnimi motnjami krvi seznanjeni s programi, ki so nam namenjeni, da smo o njih informirani ter da jih imamo tudi pravico koristiti in biti obveščeni o njihovem poteku.

RB