Hemofiliki in ostali bolniki na samozdravljenju, veste kam je treba odložiti uporabljene igle in injekcije?

Osebe s hemofilijo in sorodnimi motnjami strjevanja krvi, ki so na intravenoznem oziroma subkutanem zdravljenju, se dnevno srečujejo s problemom, "kam oddati uporabljene igle in injekcije". Vsekakor te ne sodijo med mešane komunalne odpadke. So nevarni infektivni odpadek s katerim je treba skrbno ravnati in ga zbirati ločeno od ostalih odpadkov. Odložiti ga je potrebno v za to namenjeno posodo iz trše plastike (ali manjši kontejner), katero se da zapreti s pokrovom in katero se hrani doma, dokler se ne napolni, na varnem mestu, nedosegljivo otrokom. Na posodi naj piše, da so v njej igle, da s tem zavarujemo druge osebe, ki bi lahko prišle v stik z njo.

Untitled design 36png


Najbolje je, da je posoda takšna, da ni možno priti v stik z njeno vsebino. Obstajajo posode, ki so namenjene prav za odlaganje uporabljenih igel in jih je možno kupiti tudi v prosti prodaji. Seveda se polnih posod ne prazni in gredo skupaj z iglami na uničenje, tako da je za nadaljnje zbiranje treba zagotoviti novo posodo. V poštev pridejo tudi druge posode iz trde plastike katere je možno po uporabi nepredušno zapreti (na primer prazna embalaža tekočega pralnega praška). Posoda naj bo obvezno ustrezno označena. Uporabnike prosimo tudi, da odslužene igle zaprejo s pokrovčkom, ki ga dobijo ob igli. Posode iz stekla pa niso najbolj ustrezne za tovrstno odlaganje, saj se lahko razbijejo.

Nikakor pa igel ne smemo odvreči med mešane komunalne odpadke, saj tja ne sodijo in pomenijo resno grožnjo in tveganje za poškodbo za ljudi, ki z odpadki delajo oziroma pridejo v stik z njimi. Ne smemo jih odvreči niti med kakšne druge vrste odpadkov, niti med ostale nevarne odpadke (na primer med zdravila). Oddamo jih le pooblaščeni in usposobljeni osebi, ki bo za njih ustrezno poskrbela.

Untitled design 10png


Za vas, hemofiliki in osebe s sorodnimi motnjami strjevanja krvi, pa tudi za ostale bolnike, ki so na samozdravljenju, smo zbrali seznam zbirnih centrov kjer je možno oddati uporabljene igle in viale oz. injekcije. Z nekaterimi komunalnimi podjetji nismo uspeli vzpostaviti kontakta in tako nismo mogli pridobiti informacij ali sprejemajo igle (te informacije tudi nimajo objavljene na svoji spletni strani), nekatera komunalna podjetja pa v okviru svojih zbirnih centrov (še) nimajo možnosti za sprejem igel in injekcij. Glede akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki se izvaja predvidoma enkrat do dvakrat letno, smo navedli podatke le pri tistih komunalnih podjetjih, ki so nam zapisala, da jih je tudi tam možno oddati.

Zbirni center posamezne občine je običajno namenjen tamkaj živečim občanom. Ponekod se je treba pri oddaji odpadkov (katerihkoli odpadkov) v zbirnem centru identificirati z veljavnim računom za komunalne storitve, zato priporočamo, da ga ob oddaji materiala imate s seboj.

Untitled design 35png


Ko igle prinesete v zbirni center, obvezno s tem seznanite pooblaščeno osebo. Polno posodo iz trde plastike, ki je varno zaprta in označena, predate usposobljeni osebi za delo z nevarnimi odpadki.

Osebam, ki igle in injekcije uporabljajo za samozdravljenje svetujemo, da se pozanimajo tudi pri svojem osebnem zdravniku oziroma zdravniku, ki vodi zdravljenje njihove bolezni, kje je možno uporabljene igle oddati, da bodo varno odstranjene in uničene ter tako ne bodo predstavljale grožnje za osebe, ki bi lahko prišle v stik z njimi. Tovrstnih odpadkov pa ni možno oddati v lekarnah oz. jih slednje ne sprejemajo.

Untitled design 34png

Seznam mest kjer je možno oddati uporabljene igle in injekcije iz samozdravljenja bomo sproti posodabljali.

Vsem, s katerimi smo stopili v stik in ki so odgovorili na naša vprašanja, se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje. Hkrati se zahvaljujemo vsem, ki se trudite pravilno ločevati odpadke in tako skrbite za varnost ljudi in okolja.

EV&RB/Klub HaemophAmicusWHD-2023-banner-1200x350-ENjpg
Seznam zbirnih centrov po regijah

Untitled design 37png

 

OBALNO-KRAŠKA REGIJA:

 

Koper:

Marjetica Koper

Kontakt podjetja: 05 66 33 700, info@marjeticakoper.si

Spletna stran: https://www.marjeticakoper.si/dejavnosti/ravnanje-z-odpadki/zbirni-centri/

Zbirni center:

·       Sermin, 6280 Ankaran

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 6.00–18.00
Sobota: 7.00–15.00

·       Dvori pri Sv. Antonu, Klanec 1, 6276 Pobegi

o   Delovni čas:

Ponedeljek–sobota: 7.00–15.00

Izvaja se tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov.

 

Izola:

Komunala Izola d.o.o.

Kontakt podjetja: 05 66 34 950, info@komunala-izola.si

Spletna stran: https://www.komunala-izola.si/dejavnosti/zbiranje-in-odvoz-odpadkov/zbirni-center/

Zbirni center:

·       Izola, Livade, 6310 Izola (ob glavni cesti proti Šaredu)

o   Kontakt zbirnega centra: 05 66 34 928, zbirnicenter@komunala-izola.si

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 8.00-17.00

Sobota: 9.00-12.00

 

Piran:

JP Okolje Piran d.o.o.

Kontakt podjetja: 05 61 75 000, info@okoljepiran.si

Spletna stran: https://okoljepiran.si/

Zbirni center:

·       Dragonja, Dragonja 1, 6333 Sečovlje

o   Kontakt zbirnega centra: 05 61 75 090

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 6.00-17.00

Sobota: 7.00-12.00

Dvakrat letno se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov. Več informacij o tem je dostopnih na https://okoljepiran.si/dejavnosti/sektor-javnih-storitev/odpadki/nevarni-odpadki/.

Untitled design 27png 

Sežana:

Komunala Sežana d.d.

Kontakt podjetja: 05 73 11 200, info@komunala-sezana.si

Spletna stran: https://www.komunala-sezana.si/dejavnosti/ravnanje-z-odpadki/zbirni-centri-cero-sezana/

Zbirni center:

·       Center za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana), Vrhovlje, 6210 Sežana

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 6.00-19.00 (1.5.-30.9.), 7.00-16.00 (1.10.-30.4.)

Sobota: 8.00-13.00 (preko celega leta)


 

GORIŠKA REGIJA:

 

Ajdovščina, Vipava:
KSD d.o.o. Ajdovščina

Kontakt podjetja: 05 36 59 700, info@ksda.si

Spletna stran: https://www.ksda.si/dejavnosti/odpadki/center-za-ravnanje-z-odpadki-cero/zbirni-center

Zbirni center:

·       Center za ravnanje z odpadki Ajdovščina (CERO Ajdovščina), Dolga Poljana 1i, 5271 Vipava

o   Delovni čas:

Ponedeljek in petek: 7.00-17.00

Torek, sreda in četrtek: 7.00-15.00

Sobota: 8.00-15.00

Dvakrat letno se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov. Občani so o terminih zbiranja obveščeni v lokalnem časopisu Latnik in s prilogo ob prejeti položnici.
 

Bovec, Kobarid, Tolmin:
Komunala Tolmin d.o.o.

Kontakt podjetja: 05 38 19 300, info@komunala-tolmin.si

Spletna stran: https://www.komunala-tolmin.si/komunalni-odpadki/zbiranje-in-odlaganje/urniki-zbirnih-centrov/

Zbirni center:

·       Volče, Volče 88 g, 5220 Tolmin (nasproti pokopališča v naselju Volče)

o   Kontakt zbirnega centra: 05 38 20 015, 031 818 600

o   Delovni čas:

Ponedeljek, sreda in petek: 9.00-12.00

Torek in četrtek: 12.00-17.00

Sobota: 8.00-12.00

·       Kobarid, Industrijska cesta 11, 5222 Kobarid (pri čistilni napravi Kobarid)

o   Delovni čas:

Ponedeljek: 12.30-15.00

Sreda: 12.30-17.00

Sobota: 12.30-15.00

·       Bovec, Dvor 44 b, 5230 Bovec (pri čistilni napravi Bovec)

o   Delovni čas:

Torek: 13.00-15.00

Sreda: 13.00-17.00

Sobota: 10.00-12.00

Dvakrat letno se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov.

 

Cerkno, Idrija:

Komunala Idrija d.o.o.

Kontakt podjetja: 05 37 27 200, info@komunalaidrija.si

Spletna stran: https://iskalnik.komunalaidrija.si/

Zbirni center:

·       Ljubevč

o   Delovni čas:

Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.00-15.00

Sreda: 7.00-17.00 (od 29.10. do 25.3. pa od 7.00-16.00)

Sobota: 8.00-11.00

·       Cerkno

o   Delovni čas:

Četrtek: 11.00-14.00

Sobota: 7.00-10.00

Izvaja se tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov.


 

PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA:

 

Bloke, Cerknica, Loška dolina:

JP Komunala Cerknica d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 70 97 910, info@komunala-cerknica.si

Spletna stran: https://www.komunala-cerknica.si/dejavnosti/zbirni-center/#1456987571008-3753791e-9c70

Zbirni center:

·       Cerknica, Notranjska cesta 44, 1380 CERKNICA (po glavni cesti mimo upravne stavbe, pri soseski Za mlinom desno)

o   Delovni čas:

Ponedeljek: ne obratuje

Torek: 10.00-18.00 (v poletnem času), 11.00-17.00 (v zimskem času)

Sreda–petek: 8.00-15.00

Sobota: 8.00-12.00

Untitled design 26png 

Ilirska Bistrica:

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Kontakt podjetja: 05 71 10 671, info@kp-ilb.si

Spletna stran: https://kp-ilb.si/dejavnosti/ravnanje-z-odpadki/

Zbirni center:

·       Globovnik (nahaja se približno 1 km iz Ilirske Bistrice proti Šembijam)

o   Kontakt zbirnega centra: 041 383 325

o   Delovni čas:

Sreda: 8.00-10.00

 

Postojna, Pivka:

Publikus d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 72 38 242, oc.kamnik@publikus.si

Spletna stran: https://www.publikus.si/gospodinjstvo/zbirni-center

Zbirni center:

·       Postojna (ob zaprtem odlagališču Stara vas)

o   Kontakt zbirnega centra: 05 72 04 962, oc.postojna@publikus.si

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-18.00
Sobota: 7.00-15.00

·       Pivka, Neverke 31a, 6256 Košana

o   Kontakt zbirnega centra: 05 72 04 962, oc.postojna@publikus.si

o   Delovni čas:

Ponedeljek, sreda, petek in sobota: 8.00-15.00

Torek in četrtek: 12.00-18.00

Untitled design 33png 


 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA:

 

Borovnica, Log-Dragomer, Vrhnika:

JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 75 02 950, info@kpv.si

Spletna stran: https://www.kpv.si/dejavnosti/ravnanje-z-odpadki/zbirni-center

Zbirni center:

·       Vrhnika, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika

o   Kontakt zbirnega centra: 031 686 121, tehtnica@kpv.si

o   Delovni čas:

Ponedeljek in petek: 8.00-14.00 (preko celega leta)

Torek in četrtek: 8.00-18.00 (1.4.-30.9.), 8.00-17.00 (1.10.-31.3.)

Sreda: 8.00-19.00 (1.4.-30.9.), 8.00-17.00 (1.10.-31.3.)

Sobota: 8.00-12.00 (preko celega leta)

Dvakrat letno (spomladi in jeseni) se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov.

 

Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ljubljana, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice:

JP VOKA SNAGA d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 580 81 00, vokasnaga@vokasnaga.si

Spletna stran: https://www.vokasnaga.si/zbiranje-odvoz-odpadkov/zbirni-centri

Zbirni center:

·       Barje, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana (za prebivalce vseh občin, v katerih JP VOKA SNAGA d.o.o. opravlja javno službo)

o   Delovni čas:

Ponedeljek–sobota: 6.00-20.00 (1.4.-31.10.), 6.00-18.00 (1.11.-31.3.)

·       Povšetova, Povšetova ulica 2, 1000 Ljubljana (za prebivalce vseh občin, v katerih JP VOKA SNAGA d.o.o. opravlja javno službo)

o   Delovni čas:

Torek–sobota: 11.00-18.00

·       Brezovica, Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje (za prebivalce občine Brezovica)

o   Kontakt zbirnega centra: 01 363 30 20 (centrala)

o   Delovni čas:

Sreda: 15.00-18.00

Sobota: 9.00-12.00

·       Vodice, Območje čistilne naprave Vodice, dostop je s Kamniške ceste ali ceste Vodice – Bukovica (za prebivalce občine Vodice)

o   Kontakt zbirnega centra: 01 833 25 00

o   Delovni čas:

Sreda: 13.00-16.00

Sobota: 9.00-12.00

·       Medvode, Dvorišče nekdanjega podjetja DONIT Medvode, vhod je s Ceste komandanta Staneta (za prebivalce občine Medvode)

o   Delovni čas:

Ponedeljek: 14.00-16.30

Sreda: 14.00-17.00

Sobota: 8.00-12.00

·       Ig, Območje čistilne naprave Matena (za prebivalce občine Ig)

o   Kontakt zbirnega centra: 01 280 23 12

o   Delovni čas:

Sreda: 9.00-13.00 in 15.00-19.00 (1.4.-31.10.), 9.00-13.00 in 14.00-17.00 (1.11.-31.3.)

Sobota: vsaka 1. sobota v mesecu od 9.00-12.00

·       Škofljica, Pod viaduktom Reber pod avtocesto pred vasjo Reber (za prebivalce občine Škofljica)

o   Delovni čas:

Sreda: 15.00-18.00 (1.4.-31.10.), 14.00-16.30 (1.11.-31.3.)

Sobota: 9.00-12.00 (preko celega leta)

·       Velike Lašče: Poslovna cona Ločica (za prebivalce občine Velike Lašče)

o   Delovni čas:

Petek: 17.00-18.00

Sobota: 8.00-12.00

Izvaja se tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico (več informacij najdete na https://www.vokasnaga.si/zbiranje-odvoz-odpadkov/premicna-zbiralnica).

 

Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica:

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 78 88 910, info@jkpg.si

Spletna stran: https://www.jkpg.si/cero-spaja-dolina-stranski-meni

Zbirni center:

·       CERO Špaja dolina, Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje

o   Kontakt zbirnega centra: 01 78 88 943 ali 051 273 478, cero@jkpg.si

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-19.00 (1.3.-31.10.), 7.00-16.00 (1.11.-29.2.)

Sobota: 8.00-14.00 (1.3.-31.10.), 8.00-13.00 (1.11.-29.2.)
 

Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin:

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 72 95 430, info@jkp-prodnik.si

Spletna stran: https://www.prodnik.si/ravnanje-z-odpadki/center-za-ravnanje-z-odpadki-dob

Zbirni center:

·       Center za ravnanje z odpadki Dob, Malenski boršt (2 km južno od naselja Dob. Dostop je urejen po cesti mimo naselja Dob v smeri Gorjuše.)

o   Kontakt zbirnega centra: 01 72 12 242, cro.sprejem@jkp-prodnik.si

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 14.00-18.00 (1.11.-31.3.), 14.00-20.00 (1.4.-31.10.)

Sobota: 8.00-18.00 (preko celega leta)
 

Kamnik, Komenda:

Publikus d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 72 38 242, oc.kamnik@publikus.si

Spletna stran: https://www.publikus.si/gospodinjstvo/zbirni-center

Zbirni center:

·       Suhadole, Suhadole 101, 1218 Komenda

o   Kontakt zbirnega centra: 01 72 38 242, oc.kamnik@publikus.si

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 6.00-19.00 (1.3.-30.9.), 6.00-16.00 (1.10.-28.2.)

Sobota: 8.00-13.00 (preko celega leta)

 

Šmartno pri Litiji:

KSP Litija d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 89 00 010, info@ksp-litija.si

Spletna stran: https://www.ksp-litija.si/odpadki/obratovanje-zbirnih-centrov-za-komunalne-odpadke/

Zbirni center:

·       Šmartno, Grumova cesta 6a, 1275 Šmartno pri Litiji

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 10.00-17.00

Sobota: 8.00-12.00
 

Logatec:

KP Logatec d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 75 08 110, info@kp-logatec.si

Spletna stran: https://www.kp-logatec.si/2018/ravnanje_z_odpadki.php?IDPM=1989

Zbirni center:

·       Ostri Vrh (na južnem pobočju Ostrega vrha – dostop je urejen preko stranske ceste, ki povezuje Pusto polje z Zaplano, in je odcep ceste Logatec – Rovte)

o   Delovni čas:

Ponedeljek in petek: 6.30-14.30

Torek, sreda in četrtek: 6.30-18.30

Sobota: 7.00-12.00

Igle in injekcije je možno oddati tudi na sedežu Komunalnega podjetja Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, od 7.30-14.30 ure.

Untitled design 32png


 

GORENJSKA REGIJA:

 

Bled, Gorje:

Infrastruktura Bled d.o.o.              

Kontakt podjetja: 04 57 80 534, info@ibled.si

Spletna stran: https://www.infrastruktura-bled.si/sl/Kontakt

Zbirni center:

·       Bled, Rečiška cesta 2, 4260 Bled

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-19.00

Sobota: 8.00-12.00

 

Bohinj:

Režijski obrat občine Bohinj

Kontakt podjetja: 04 57 70 150, komunala@obcina.bohinj.si

Spletna stran: https://obcina.bohinj.si/vsebina/komunala---odpadki---zbirni-center

Zbirni center:

·       Bohinjska Bistrica

o   Delovni čas:

Ponedeljek: ne obratuje (preko celega leta)

Torek-petek: 9.00-17.00 (16.3.-30.11), 8.00-16.00 (1.12.-15.3.)

Sobota: vsaka 1. in 3. sobota v mesecu od 8.00-12.00 (preko celega leta)


Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur:

Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o.

Kontakt podjetja: 080 35 55, info@komunala-kranj.si

Spletna stran: https://www.komunala-kranj.si/ravnanje-z-odpadki/zbirni-centri

Zbirni center:

·       Zarica, Savska Loka 31, 4000 Kranj

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-19.00 v poletnem času, 8.00-17.00 v zimskem času (poletni in zimski čas začneta veljati s premikom ure spomladi in jeseni)

Sobota: 8.00-16.00

Enkrat letno, običajno v mesecu oktobru, se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov.
 

Gorenja vas-Poljane:

Režijski obrat občine Gorenja vas-Poljane

Kontakt podjetja: 04 51 83 100, info@obcina-gvp.si

Spletna stran: https://www.obcina-gvp.si/sl/content/za-obcane/zbirni-center-todraz.html

Zbirni center:

·       Todraž, Todraž 20, 4224 Gorenja vas

o   Kontakt zbirnega centra: 051 328 488

o   Delovni čas:

Ponedeljek in sreda: 8.00-17.00

Sobota: vsaka 2. sobota v mesecu od 8.00-12.00
 

Jesenice, Žirovnica:

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

Kontakt podjetja: 04 58 10 400, tajnistvo@jeko.si

Spletna stran: https://jeko.si/odpadki/

Zbirni center:

·       Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 13, 4270 Jesenice

o   Kontakt zbirnega centra: 04 58 10 490, zbirnicenter.jesenice@jeko.si

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 10.00-17.00
Sobota: 8.00-13.00

·       Žirovnica, Žirovnica 66, 4274 Žirovnica (poslovna cona)

o   Kontakt zbirnega centra: 04 58 10 491, zbirnicenter.zirovnica@jeko.si

o   Delovni čas:

Ponedeljek: ne obratuje

Torek-petek: 11.00-18.00

Sobota: 8.00-12.00

 

Kranjska Gora:

Komunala Kranjska Gora, d.o.o.

Kontakt podjetja: 04 58 81 156, info@komunala-kg.si

Spletna stran: https://www.komunala-kg.si/dejavnosti/odpadki

Zbirni center:

·       Tabre, Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek

o   Delovni čas:

Ponedeljek: 7.00-15.00

Torek–petek: 11.00-17.00

Sobota: vsaka 1. sobota v mesecu od 8.00-12.00

Radovljica:

Komunala Radovljica d.o.o.

Kontakt podjetja: 04 53 70 111, info@komunala-radovljica.si

Spletna stran: https://www.komunala-radovljica.si/storitve/zbirni-center/79

Zbirni center:

·       Radovljica, Savska cesta 28, 4240 Radovljica

o   Kontakt zbirnega centra: 041 731 488

o   Delovni čas:

Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00-16.00

Sreda: 8.00-18.00

Sobota: 8.00-12.00
 

Škofja Loka, Železniki:

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.

Kontakt podjetja: 04 50 23 500, info@komunalaskofjaloka.si

Spletna stran: https://www.komunalaskofjaloka.si/odpadki/zbirni-centri/

Zbirni center:

·       Draga, Škofja Loka (za prebivalce občine Škofja Loka ali občine Železniki)

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 8.00-18.00

Sobota: 8.00-13.00

·       Studeno, Železniki (za prebivalce občine Železniki)

o   Delovni čas:

Ponedeljek: 7.00-15.00

Torek in sreda: 13.00-19.00

Četrtek: 10.00-18.00

Petek: ne obratuje

Sobota: 8.00-13.00

Untitled design 25png 

Cerklje na Gorenjskem:

JP VOKA SNAGA d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 580 81 00, vokasnaga@vokasnaga.si

Spletna stran: https://www.vokasnaga.si/zbiranje-odvoz-odpadkov/zbirni-centri

Zbirni center:

·       Cerklje na Gorenjskem: Ob novem gasilnem domu v Cerkljah

o   Delovni čas:

Sreda: 13.00-18.00

Sobota: 8.00-13.00
 

Žiri:

Spletna stran: https://www.ziri.si/vsebina/zbirni-center

Zbirni center:

·       Osojnica, Žiri

o   Kontakt zbirnega centra: 041 789 861

o   Delovni čas:

Ponedeljek in četrtek: ne obratuje

Torek: 17.00-20.00

Sreda: 10.00-14.00 in 17.00-20.00

Petek: 10.00-14.00

Sobota: 10.00-13.00


 

ZASAVSKA REGIJA:

 

Litija:

KSP Litija d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 89 00 010, info@ksp-litija.si

Spletna stran: https://www.ksp-litija.si/odpadki/obratovanje-zbirnih-centrov-za-komunalne-odpadke/

Zbirni center:

·       Šmartno, Grumova cesta 6a, 1275 Šmartno pri Litiji

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 10.00-17.00
Sobota: 8.00-12.00
 

Hrastnik:

JP Komunala Hrastnik d.o.o.

Kontakt podjetja: tajnistvo@komunala-hrastnik.si

Spletna stran: http://www.ceroz-hrastnik.si/ravnanje-z-odpadki.php?3

Zbirni center:

·       Unično, Hrastnik

o   Delovni čas:

Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.00-15.00

Sreda: 7.00-17.00

Sobota: 9.00-13.00

Trbovlje:

Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

Kontakt podjetja: 03 56 53 126, javno.podjetje@komunala-trbovlje.si

Spletna stran: https://www.komunala-trbovlje.si/komunalne-dejavnosti/zbirni-center-neza/

Zbirni center:

·       Neža (Ob bivšem odlagališču Neža , Trbovlje)

o   Delovni čas:

Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.00-15.00

Sreda: 7.00-18.00

Sobota: 9.00-13.00DOLENJSKA IN JUGOVZHODNA SLOVENIJA:


Kočevje, Kostel:

Komunala Kočevje, d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si, odpadki@komunala-kocevje.si

Spletna stran: http://www.komunala-kocevje.si/odpadki/

Zbirni center:

·       Mozelj

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-19.00 (v zimskem času: 7.00-17.00)

Sobota: 9.00-13.00

Untitled design 28png 

Loški Potok, Ribnica, Sodražica:

JKP Komunala Ribnica d.o.o.

Kontakt podjetja: 01 836 11 38, 01 835 90 80, info@komunala-ribnica.si

Spletna stran: https://www.komunala-ribnica.si/zbirni-center/

Zbirni center:

·       Goriča vas

o   Delovni čas:

Ponedeljek, sreda in četrtek: 9.00-17.00 (1.11.-31.3.), 8.00-17.00 (1.4.-31.10.)

Torek: 9.00-17.00 (1.11.-31.3.), 11.00-19.00 (1.4.-31.10.)

Petek: 9.00-17.00 (1.11.-31.3.), 8.00-15.00 (1.4.-31.10.)

Sobota: 8.00-13.00 (preko celega leta)

·       Mali Log

o   Delovni čas:

Sreda: 15.30-17.30 (1.11.-31.3.), 15.30-18.30 (1.4.-31.10.)

Sobota: 9.00-12.00 (1.11.-31.3.), 8.00-12.00 (1.4.-31.10.)

 

Črnomelj, Semič:

JP Komunala Črnomelj d.o.o.

Kontakt podjetja: 07 30 61 660, sprejemna.pisarna@komunala-crnomelj.si

Spletna stran: https://www.komunala-crnomelj.si/novica/podcenter-za-ravnanje-z-odpadki

Zbirni center:

·       Vranoviči (ob odlagališču Vranoviči): za prebivalce občine Črnomelj

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 9.00-14.00 in 15.00-17.00
Sobota: 8.00-13.00

·       Semič (poleg čistilne naprave): za prebivalce občine Semič

o   Delovni čas:

Ponedeljek-petek: 9.00-17.00

Sobota: 9.00-13.00  

 

Dolenjske Toplice, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža, Žužemberk:

Komunala Novo mesto d.o.o.

Kontakt podjetja: 07 39 32 450, info@komunala-nm.si

Spletna stran: https://www.komunala-nm.si/Dejavnosti/Ravnanje-s-komunalnimi-odpadki/Zbirno-recikla%C5%BEni-center

Zbirni center:

·       Zbirno reciklažni center, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 8.00-17.00 (od novembra do februarja), 8.00-18.00 (od marca do oktobra)

Sobota: 8.00-12.00 (preko celega leta)

 

Metlika:

Komunala Metlika d.o.o.

Kontakt podjetja: 07 36 37 200, info@komunala-metlika.si

Spletna stran: https://www.komunala-metlika.si/odpadki/zbirni-center/

Zbirni center:

·       Bočka

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 8.00-16.00 (1.11.-31.3.), 8.00-18.00 (1.4.-31.10.)

Sobota: 8.00-13.00 (preko celega leta)

Enkrat letno, praviloma je to v novembru, se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov na parkirišču Pungart v Metliki.
 

Mokronog-Trebelno, Mirna, Šentrupert, Trebnje:

Komunala Trebnje d.o.o.

Kontakt podjetja: 07 34 81 260, info@komunala-trebnje.si

Spletna stran: https://komunala-trebnje.si/ravnanje-z-odpadki/

Zbirni center:

·       Globoko, Hudeje 40, 8210 Trebnje

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-18.00

Sobota: 8.00-12.00

Igle in injekcije je možno oddati tudi na upravi Komunale Trebnje, na naslovu Metelkova ulica 30, 8210 Trebnje, od ponedeljka do petka od 7.00-14.00, ali v sklopu letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov, ki se običajno izvaja v zgodnjih poletnih mesecih (o točnem datumu in lokacijah prevzema so stranke obveščene preko položnic, objavi pa se tudi na spletni strani in na socialnih omrežjih).POSAVSKA REGIJA:

 

Brežice:

Komunala Brežice d.o.o.

Kontakt podjetja: 07 62 09 250

Spletna stran: https://www.komunala-brezice.si/zbirni-center-borst

Zbirni center:

·       Boršt

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-19.00 (1.3.-31.10), 7.00-17.00 (1.11.-28.2.)

Sobota: 8.00-13.00

Dvakrat letno (spomladi in jeseni) se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov v mestu Brežice.
 

Kostanjevica na Krki, Krško:

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.

Kontakt podjetja: 07 48 17 200, kostak@kostak.si

Spletna stran: https://www.kostak.si/center-za-ravnanje-z-odpadki.html

Zbirni center:

·       Spodnji Stari Grad (nahaja se v bližini Nuklearne elektrarne Krško, ob cesti proti naselju Spodnji Stari Grad)

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-19.00 (1.3.-31.10.), 7.00-18.00 (1.11.-28.2.)

Sobota: vsaka 2. sobota v mesecu od 7.00-15.00 (preko celega leta)

·       Kostanjevica na Krki

o   Delovni čas:

Ponedeljek in četrtek: 12.00-19.00 (1.3.-31.10.), 12.00-17.00 (1.11.-28.2.)

Sobota: 1. in 3. sobota v mesecu od 8.00-12.00 (preko celega leta)

Igle je možno oddati tudi v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov, ki se izvaja predvidoma spomladi in jeseni. Točni datumi so objavljeni na spletni strani podjetja. Osebe, ki za samozdravljenje uporabljajo igle, pri podjetju dobijo brezplačno posebno posodo za zbiranje igel. Ko je posoda polna jo lahko prinesejo tudi na sedež družbe Kostak, na naslov Leskovška cesta 2a, Krško, od ponedeljka do petka od 7.00-15.00. Hkrati dobijo tudi novo posodo za nadaljnje zbiranje igel.

Untitled design 31png
 

Sevnica:

Komunala d.o.o. Sevnica

Kontakt podjetja: 07 81 64 700, komunala.sevnica@siol.net

Spletna stran: https://www.komunala-sevnica.si/odpadki/zbirni-center

Zbirni center:

·       Sevnica, Savska cesta, 8290 Sevnica

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-17.00
Sobota: 1. in 2. sobota v mesecu od 8.00-13.00ŠALEŠKO-SAVINJSKA REGIJA:

 

Gornji grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Šmartno ob Paki, Solčava, Šoštanj, Velenje:

PUP Saubermacher Podjetje za ravnanje z odpadki d.o.o.

Kontakt podjetja: 03 89 68 711, podjetje@pup-saubermacher.si

Spletna stran: http://www.pup-saubermacher.si/index.php/domov/zbirni-centri-zbirna-mesta

Zbirni center:

·       Velenje (ob Škalskem jezeru)

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 8.00-18.00 (1.4.-30.9.), 8.00-17.00 (1.10.-30.3.)

Sobota: 8.00-12.00 (preko celega leta)

Dan pred praznikom odprto do 14.00.

·       Podhom (ob odlagališču Podhom)

o   Delovni čas:

Ponedeljek: 8.00-15.30

Četrtek: 10.00-17.00

Sobota: vsaka 1. sobota v mesecu od 8.00-12.00 (v primeru, da je ta dan praznik, se prestavi na 2. soboto v mesecu)

Dan pred praznikom odprto do 14.00.

Vsako leto se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov. Urnik se objavi v aktualni brošuri (http://www.pup-saubermacher.si/index.php/medijsko-sredisce).


Laško:

JP Komunala Laško d.o.o.

Kontakt podjetja: 03 73 44 400, info@komunala-lasko.si

Spletna stran: https://www.komunala-lasko.si/sl/dejavnosti/ravnanje-z-odpadki

Zbirni center:

·       Strensko, Modrič, 3270 Modrič

o   Kontakt zbirnega centra: 041 672 088

o   Delovni čas:

Ponedeljek: ne obratuje

Torek in petek: 9.00-15.00

Sreda in četrtek: 14.00-20.00
Sobota: 8.00-14.00

 

Slovenske Konjice:

Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

Kontakt podjetja: 03 75 80 400, info@jkp-konjice.si

Spletna stran: https://www.jkp-konjice.si/objava/203538

Zbirni center:

·       Slovenske Konjice, Prežigal 9, 3210 Slovenske Konjice

o   Kontakt zbirnega centra: 03 75 80 470

o   Delovni čas:

Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.00-15.00

Sreda: 7.00-19.00

Sobota: 7.00-13.00
 

Vitanje, Zreče:

Saubermacher Slovenija d.o.o.

Kontakt podjetja: 02 62 02 300, pisarna@saubermacher.si

Spletna stran: https://saubermacher.si/za-obcane/

Zbirni center:

·       Zreče (kamnolom Trunkl, Zreče)

o   Delovni čas:

Sreda: 10.00-18.00 (1.4.-31.10.), 8.00-16.00 (1.11.-31.3.)
Sobota: 8.00-13.00 (preko celega leta)

Vsako leto se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Termin se objavi v koledarju odvozov odpadkov in na spletni strani podjetja (https://saubermacher.si/za-obcane/).KOROŠKA REGIJA:

 

Celotna Koroška regija:

Kocerod d.o.o.

Kontakt podjetja: 02 62 03 520, info@ko-cerod.si

Spletna stran: https://ko-cerod.si/locevanje-odpadkov/zbirni-centri/

Zbirni center:

·       Lokovica

o   Kontakt zbirnega centra: 02 82 18 173

o   Delovni čas:

Ponedeljek in četrtek: 12.00-19.00

Torek in sreda: 8.00-15.00

Petek: 8.00-13.00

Sobota: vsaka 1. in 3. sobota v mesecu od 8.00-12.00

·       Dobja vas

o   Kontakt zbirnega centra: 02 82 18 172

o   Delovni čas:

Ponedeljek in četrtek: 12.00-19.00

Torek in sreda: 8.00-15.00

Petek: 8.00-13.00

Sobota: vsaka 2. in 4. sobota v mesecu od 8.00-12.00

·       Pameče

o   Delovni čas:

Ponedeljek in četrtek: 12.00-19.00

Torek in sreda: 8.00-15.00

Petek: 8.00-13.00

Sobota: 8.00-13.00

·       Dovže

o   Delovni čas:

Ponedeljek in četrtek: 12.00-19.00

Torek in sreda: 8.00-15.00

Petek: 8.00-13.00

Sobota: vsaka 2. in 4. sobota v mesecu od 8.00-12.00

·       Otiški vrh

o   Kontakt zbirnega centra: 059 218 522

o   Delovni čas:

Ponedeljek in četrtek: 12.00-19.00

Torek in sreda: 8.00-15.00

Petek: 8.00-13.00

Sobota: vsaka 1. in 3. sobota v mesecu od 8.00-12.00

·       Radlje ob Dravi

o   Kontakt zbirnega centra: 02 82 18 175

o   Delovni čas:

Ponedeljek in četrtek: 12.00-19.00

Torek in sreda: 8.00-15.00

Petek: 8.00-13.00

Sobota: vsaka 2. in 4. sobota v mesecu od 8.00-12.00

·       Muta - Vuzenica

o   Kontakt zbirnega centra: 02 82 18 174

o   Delovni čas:

Ponedeljek in četrtek: 12.00-19.00

Torek in sreda: 8.00-15.00

Petek: 8.00-13.00

Sobota: vsaka 1. in 3. sobota v mesecu od 8.00-12.00

Enkrat oziroma dvakrat na leto se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov.  


 

PODRAVSKA REGIJA:

 

Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Radenci, Šentilj, Sveta Ana, Sveta trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah:

Saubermacher Slovenija d.o.o.

Kontakt podjetja: 02 62 02 300, pisarna@saubermacher.si

Spletna stran: https://saubermacher.si/za-obcane/

Zbirni center:

·       Lenart, Sp. Porčič 4/a, 2230 Lenart: za prebivalce občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 8.00-17.00

Sobota: 8.00-12.00

·       Radenci, Boračeva (pri bivši žagi)

o   Delovni čas:

Torek: 14.00-18.00 (1.4.-31.10.), 13.00-17.00 (1.11.-31.3.)

Sobota: 8.00-12.00 (preko celega leta)

·       Šentilj (čistilna naprava Šentilj – sever, bivša karavla)

o   Delovni čas:

Četrtek: 13.00-18.00 (1.4.-31.10.), 11.00-16.00 (1.11.-31.3.)

Sobota: 8.00-13.00

·       Sveti Jurij ob Ščavnici (pri predvideni čistilni napravi)

o   Delovni čas:
Sobota: 9.00-13.00

Vsako leto se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Termin se objavi v koledarju odvozov odpadkov in na spletni strani podjetja (https://saubermacher.si/za-obcane/).

 

Cirkulane, Destrnik, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale:

Čisto mesto Ptuj, Podjetje za gospodarjenje z odpadki, d.o.o.

Kontakt podjetja: 02 78 09 020, info@cistomesto.si

Spletna stran: https://cistomesto.si/zbirni-centri/

Zbirni center:

·       Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 35, 2325 Kidričevo

o   Delovni čas:

Torek, sreda in četrtek: 11.00-18.00 (april-oktober), 9.30-16.30 (november-marec)

Sobota: 8.00-13.30 (preko celega leta)

·       Trnovska vas (pri režijskem obratu Trnovska vas)

o   Delovni čas:

Ponedeljek in četrtek: 11.00-18.00 (letni delovni čas), 9.30-16.30 (zimski delovni čas)

Sobota: 12.00-15.00 (preko celega leta)

·       Duplek (Režijski obrat Duplek)

o   Delovni čas:

Ponedeljek, sreda in petek: 11.00-18.00 (letni delovni čas), 9.30-16.30 (zimski delovni čas)

Sobota: 8.00-13.30 (preko celega leta)

·       Žetale (naselje Dobrina)

o   Delovni čas:

Torek in petek: 11.00-18.00 (letni delovni čas), 9.30-16.30 (zimski delovni čas)

Sobota: 12.00-15.00 (preko celega leta)

·       Videm (industrijska cona Videm)

o   Delovni čas:

Ponedeljek in sreda: 11.00-18.00 (letni delovni čas), 9.30-16.30 (zimski delovni čas)

Sobota: 8.00-11.00 (preko celega leta)

·       Majšperk (pri čistilni napravi Majšperk)

o   Delovni čas:

Torek in petek: 11.00-18.00 (letni delovni čas), 9.30-16.30 (zimski delovni čas)

Sobota: 8.00-11.00 (preko celega leta)

Dvakrat letno se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Stranke so o tem obveščene ob prejemu položnice kjer sta točno zapisana datum in ura prevzema ter lokacija.

 

Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Markovci:

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Kontakt podjetja: 02 787 51 11, tajnistvo@komunala-ptuj.si

Spletna stran: https://www.komunala-ptuj.si/

Enkrat letno se izvaja akcija zbiranja nevarnih odpadkov. O terminih in lokacijah so občani predhodno obveščeni. Za oddajo tovrstnih odpadkov so občani napoteni tudi na zbirni center CERO Gajke na Ptuju (https://www.js-ptuj.si/odpadki/zbirni-center).

 

Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše:

Snaga d.o.o. Maribor

Kontakt podjetja: 02 62 05 800, info@snaga-mb.si

Spletna stran: https://www.snaga-mb.si/objava/388729

Zbirni center:

·       Plinarniška, Maribor (nasproti Plinarne)

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-17.00 (1.11.-28.2.), 7.00-19.00 (1.3.-31.10.)

Sobota: 8.00-15.00 (preko celega leta)

·       Lahova, Maribor (tik pred podjetjem Surovina)

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-17.00 (1.11.-28.2.), 7.00-19.00 (1.3.-31.10.)

Sobota: 8.00-15.00 (preko celega leta)

·       Ruše (za bivšo tovarno dušika Ruše): za prebivalce občine Ruše in občine Selnica ob Dravi

o   Delovni čas:

Torek in četrtek: 12.00-17.00

Sobota: 8.00-15.00

·       Pesnica (Pesniški dvor)

o   Delovni čas:

Torek in četrtek: 12.00-17.00

Sobota: 8.00-15.00

·       Miklavž na Dravskem polju (ob glavni cesti skozi občino, na desni strani kanala – smer Ptuj)

o   Delovni čas:

Torek in četrtek: 12.00-17.00

Sobota: 8.00-15.00  

·       Hoče – Slivnica, Miklavška cesta, 2312 Orehova vas, Slivnica pri Mariboru

o   Delovni čas:

Torek in četrtek: 12.00-17.00

Sobota: 8.00-15.00  

·       Lovrenc na Pohorju (za tovarno kos in srpov)

o   Delovni čas:

Sreda: 12.00-17.00

Sobota: 8.00-15.00

·       Kungota (pod cerkvijo v Zg. Kungoti, na desni strani – smer Jurij)

o   Delovni čas:

Sreda: 12.00-17.00

Sobota: 8.00-15.00

·       Starše (pod elektrarno)

o   Delovni čas:

Sreda: 12.00-17.00

Sobota: 8.00-15.00

Dvakrat letno se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Stranke so o tem obveščene ob prejemu položnice, ravno tako so urniki objavljeni na spletni strani podjetja in na socialnem omrežju.

 

Makole, Oplotnica, Poljčane, Slovenska Bistrica, Rače-Fram:

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.

Kontakt podjetja: 02 80 55 400, info@komunala-slb.si

Spletna stran: https://www.komunala-slb.si/delovni-cas.html

Zbirni center:

·       CERO Pragersko: za prebivalce občin Makole, Oplotnica, Poljčane, Slovenska Bistrica, Rače-Fram

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-17.00

Sobota: 7.00-15.00

·       Zgornje Poljčane: za prebivalce občine Poljčane

o   Delovni čas:

Torek in četrtek: 15.00-19.00

Sobota 7.00-11.00

·       Oplotnica: za prebivalce občine Oplotnica in KS Kebelj

o   Delovni čas:

Ponedeljek: 8.00-12.00

Sreda: 15.00-19.00

Sobota: 7.00-11.00

·       Rače: za prebivalce občine Rače-Fram

o   Delovni čas:

Sreda: 13.00-18.00 (16.3.-31.10.), 13.00-17.00 (1.11.-15.3.)

Sobota: 8.00-14.00 (16.3.-31.10.), 9.00-14.00 (1.11.-15.3.)

Enkrat letno se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico (v mesecu septembru), po vseh občinah in krajevnih skupnostih.

Untitled design 29png 

Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž:

Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

Kontakt podjetja: 02 74 10 640, tajnistvo@kp-ormoz.si

Spletna stran: https://www.kp-ormoz.si/?page_id=249

Zbirni center:

·       Dobrava (nahaja se ob odlagališču nenevarnih odpadkov Dobrava – Ormož)

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 9.00-17.00

Sobota: 8.00-12.00

Untitled design 30png


 

POMURSKA REGIJA:

 

Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana:

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.

Kontakt podjetja: 02 52 68 450, info@saubermacher-komunala.si

Spletna stran: https://www.saubermacher-komunala.si/kje-zbiramo-odpadke/murska-sobota#zbirni-center, https://www.saubermacher-komunala.si/kje-zbiramo-odpadke/beltinci#zbirni-center

Zbirni center:

·       Murska Sobota (nahaja se na Obrtni ulici 40 v Murski Soboti, pri nekdanjem Merkurju, ob novi samopostrežni avtopralnici): za prebivalce občine Murska Sobota

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 9.00-18.00

Sobota: 8.00-14.00

·       Beltinci (nahaja se ob čistilni napravi v Beltincih): za prebivalce ostalih občin kjer izvajajo gospodarsko javno službo

o   Delovni čas:

Ponedeljek in četrtek: 12.30-17.30

Torek, sreda in petek: 8.00-13.00

Sobota: 8.00-13.00

Vsaj enkrat letno se v posamezni občini izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov s premično zbiralnico (urnik je objavljen na spletni strani podjetja). Igle je možno oddati tudi na sedežu podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota. Občani igle in injekcije zbirajo v za to namenjenih 2-literskih plastičnih posodicah, ki jih lahko kupijo na sedežu podjetja.

 

Apače, Križevci, Ljutomer, Razkrižje, Veržej:

KSP Ljutomer d.o.o.

Kontakt podjetja: 02 58 49 260, info@ksp-ljutomer.si

Spletna stran: http://www.ksp-ljutomer.si/index.php/zbirni-center-ljutomer

Zbirni center:

·       Ljutomer: za prebivalce občin Križevci, Ljutomer, Razkrižje, Veržej

o   Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 7.00-17.00

Sobota: 1. in 2. sobota v mesecu od 8.00-12.00

·       Apače (Črnci - pri žagi, za tovarno TMK): za prebivalce občine Apače

o   Delovni čas:

Petek: 12.00-16.00

Sobota: 8.00-12.00

Enkrat letno se izvaja tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.

 

Lendava:

EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje

Kontakt podjetja: 02 57 76 286, info@eko-park.si

Spletna stran: http://eko-park.si/category/odpadki/

Zbirni center:

·       Dolga vas

o   Delovni čas:

Torek-petek: 13.00-16.00 (november-april), 13.00-17.00 (maj-oktober)

Sobota: vsaka 1. sobota v mesecu od 8.00-12.00

Igle in injekcije je možno oddati tudi na sedežu komunalne enote (Glavna ulica 109, 9220 Lendava), od ponedeljka do petka od 7.00-15.00.

 

Gornja Radgona:

Komunala Radgona d.o.o.

Kontakt podjetja: 080 17 27, info@komunala-radgona.si

Spletna stran: https://komunala-radgona.si/zbirni-center/

Zbirni center:

·       Gornja Radgona, Ljutomerska cesta (v industrijski coni Gornja Radgona, naprej od poslovnih prostorov družbe M-TRADE in podjetja Reflex)

o   Kontakt zbirnega centra: 080 17 27, odpadki@komunala-radgona.si

o   Delovni čas:

Ponedeljek in sreda: 11.00-17.00 (1.4.-31.10.), 10.00-16.00 (1.11.-31.3.)

Sobota: 7.00-12.00 (1.4.-31.10.), 8.00-12.00 (1.11.-31.3.)