slo_flag_greyedpng  en_flagpng      

POVZETKI STROKOVNIH ČLANKOV IN PUBLIKACIJ NA PODROČJU HEMOFILIJE TER SORODNIH KRVNIH MOTENJ


Obvestilo: Zapisani povzetki strokovnih člankov in publikacij, ki vključujejo področja bolnikov s hemofilijo oz. oseb z motnjami strjevanja krvi ter oseb s sorodnimi krvnimi motnjami, so odraz razumevanja predstavljene posamezne vsebine s strani  poročevalca.


20.11.2021

Dentalne navade in ustno zdravje pri otrocih ter mladostnikih z motnjami strjevanja krvi


Ustno zdravje je (ponekod) pomemben sestavni del oskrbe oseb z motnjami strjevanja krvi v centrih za zdravljenje hemofilije (HTC). Korelacije med ustnim zdravjem in vnetji kažejo, da lahko pravilna skrb za ustno zdravje izboljša tudi zdravje sklepov. Cilj je zato bil oceniti zobozdravstvene navade, potrebe in stanje ustnega zdravja pri pediatričnih bolnikih z motnjami strjevanja krvi ter identificirati vzroke slabega ustnega zdravja.

Od maja 2016 do oktobra 2017 so pediatrični bolniki izpolnjevali anketo s 14-imi vprašanji, katero so pregledali zobozdravniki. Deskriptivne analize, testi in regresijski modeli so identificirali značilnosti, povezane s štirimi glavnimi zobozdravstvenimi izidi.

Otroci hemofilija in dentalno zdravjepng

Vključene so bile ocene 226-ih bolnikov (starosti 1–20 let). Diagnoze so vključevale osebe s hemofilijo A in B (64 %), von Willebrandovo boleznijo (25 %) in osebe z drugimi motnjami strjevanja krvi (13 %). Skoraj polovica bolnikov je poročala, da si zob ne čisti dvakrat na dan (44 %). Četrtina bolnikov trenutno ni imela osebnega zobozdravnika (27 %), 15 % pa jih je poročalo o  težavah pri dostopu do zobozdravstvene oskrbe. Ustni pregled je pokazal sledečo zanimivo patologijo: 89 % bolnikov je imelo kopičenje zobnih oblog, 37 % jih je imelo gingivitis in 8 % lezije (območja sprememb tkiva), ki kažejo na zobni karies. Multivariantna analiza je pokazala, da je bil primarni skrbnik (torej oseba, ki skrbi za dentalno zdravje otroka) odgovoren za aktivno gnitje ter za bistveno višje stopnje sumljivih lezij in gingivalni eritem ter za nižje stopnjami ščetkanja zob od priporočenih dvakrat na dan.

Zaključek: Otroci z motnjami strjevanja krvi imajo običajno bolj problematično zobno patologijo in poročajo o ovirah pri zobozdravstveni oskrbi, kar predstavlja potencialno tveganje za obolevnost. Primarni skrbnik (starš) dentalnega zdravja otroka je neposredno povezan z zobno patologijo pri otrocih oz. mladostnikih.

Vir: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hae.14457

RB/HaemophAmicus, januar 2022