Prva genska terapija za zdravljenje hemofilije B, odobrena v Evropski uniji

Evropska komisija je odobrila pogojno dovoljenje za promet za zdravilo HEMGENIX^® (etranacogene dezaparvovec), kot prvo in trenutno edino enkratno gensko terapijo za zdravljenje težke in zmerno težke oblike hemofilije B (prirojeno pomanjkanje faktorja IX) pri odraslih brez anamneze inhibitorjev proti faktorju IX. V tekočem kliničnem preskušanju je etranacogene dezaparvovec zmanjšal stopnjo letnih krvavitev, z eno samo infuzijo za zagotavljanje funkcionalnega gena, ki deluje kot »načrt« za koagulacijski faktor IX, torej beljakovino, pomembno za strjevanje krvi. Pri tem gre za prvo odobreno gensko zdravljenje hemofilije B v Evropski uniji (EU) in Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

»Gre za spremembo paradigme zdravljenja, tako oseb, ki živijo s hemofilijo B, kot tudi zdravstvenih delavcev, ki bodo te osebe zdravili,« poudarjajo pri proizvajalcu CSL, ki se je obvezal, da bo sledil, razvijal in zagotavljal prelomne inovacije, katere lahko bolnikom koristijo, zlasti v bolezenskih stanjih, ki jih dobro poznamo, kot je npr. hemofilija B.

Novosti na podrocju hemofilije v letu 2023png


Osebe, ki živijo s hemofilijo B, trenutno potrebujejo vseživljenjsko zdravljenje z intravenskimi infuzijami faktorja IX za vzdrževanje zadostne ravni tega faktorja, kar lahko pomembno vpliva na njihovo kakovost življenja in tudi počutje. Odbor za zdravila za uporabo pri ljudeh (CHMP) Evropske agencije za zdravila (EMA), je izpostavil, da obstaja neizpolnjena medicinska potreba po novih terapevtskih pristopih, ki bi bolnike lahko osvobodili bremena pogostih infuzij, oz. bi bolniki slednje prejemali zgolj občasno, npr. v času ev. krvavitve.

Odločitev Evropske komisije sledi pozitivnemu mnenju CHMP-ja iz decembra 2022, ki temelji na ugotovitvah iz ključne raziskave študije HOPE-B, največjega dosedanjega preskušanja genske terapije pri hemofiliji B. Te ugotovitve so pokazale, da so bili bolniki s hemofilijo B, zdravljeni z zdravilom etranacogene dezaparvovec, stabilni in vzdržljivi ter se jim je povprečno povečala raven aktivnosti faktorja IX (na 36,9 %), kar je vodilo do zmanjšanja prilagojene letne stopnje krvavitve (ABR) za 64 odstotkov. Po infuziji zdravila genske terapije je 96 % bolnikov prekinilo rutino profilakse s faktorjem IX in tako se je povprečna poraba faktorja IX zmanjšala za 97 odstotkov. 24-mesečna analiza študije HOPE-B je še naprej pokazala trajen učinek zdravila. V kliničnem okolju so bolniki zdravilo na splošno dobro prenašali, brez resnih neželenih učinkov, povezanih z zdravljenjem.

novosti h3png


»Ta odobritev pomeni pomemben korak naprej pri zdravljenju hemofilije B, ki bi lahko bil transformativen za osebe, ki so podvržene krvavitvam v njihove mišice, sklepe in notranje organe, kar olajša vseživljenjsko breme intravenskih infuzij proizvodov faktorja IX,« je dejal profesor Wolfgang Miesbach, vodja oddelka za koagulacijske motnje v Centru za celostno oskrbo, Univerzitetna bolnišnica v Frankfurtu. »Podatki iz študije HOPE-B kažejo na potencial zdravila etranacogene dezaparvovec za odpravo potrebe po rutinski profilaksi, kot tudi za zagotavljanje trajne aktivnosti faktorja IX ter izboljšanih rezultatov števila krvavitev in izboljšane kakovosti življenja oseb s hemofilijo B.

»Odobritev zdravljenja z etranacogene dezaparvovec v Evropi je rezultat osredotočenosti in mejnik za skupnost bolnikov s hemofilijo. Zdaj si moramo prizadevati, da zagotovimo da lahko čim več upravičenih bolnikov po vsej Evropi dostopa do tega inovativnega zdravljenja. V celoti smo predani sodelovanju s plačniki in drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi to dosegli,« so zapisali pri proizvajalcu.

HEMGENIX^® je bil odobren že tudi s strani Združenih držav Amerike oz. tamkajšnje Uprave za hrano in zdravila (FDA), v novembru 2022.O genskem zdravljenju tako hemofilije A, kot tudi B, smo letos lahko spremljali detajlna predavanja na nedavnem kongresu Evropskega združenja za hemofilijo in sorodne motnje #EAHAD2023

IMG_2920jpg

Več o tem na: https://haemophamicus.eu/eahad-2022/eahad-2023


 

O hemofiliji B

Hemofilija B je lahko smrtno nevarna redka bolezen. Osebe s tem stanjem so še posebej dovzetne za krvavitve v sklepe (kar lahko povzroči bolečino, otekanje in poškodbe sklepov), mišice in notranje organe. Trenutna zdravljenja za zmerno do težko obliko hemofilije B vključujejo vseživljenjske profilaktične infuzije faktorja IX za začasno nadomestitev ali dopolnitev nizkih ravni tega faktorja strjevanja krvi.

O etranacogene dezaparvovec

Etranacogene dezaparvovec je gensko zdravljenje, ki temelji na adeno-povezanem virusu 5 (AAV5), kot enkratno zdravljenje zmerno težke do težke oblike hemofilije B, ki uporablja posebnen tip AAV, imenovan AAV5, kot njegov vektor. Vektor AAV5 nosi naravno pojavljajočo se gensko različico faktorja IX (faktor IX-Padua), ki ustvarja proteine faktorja IX, ki so 5x-8x bolj aktivni kot običajno.

O ključnem preskušanju HOPE-B

Ključno preskušanje faze III HOPE-B je v teku, večnacionalno, podprto s študijo ene skupine za oceno varnosti in učinkovitosti zdravila. Štiriinpetdeset odraslih bolnikov s hemofilijo B, ki so razvrščeni z diagnozo zmerno težke oz. težke oblike hemofilije B, je prejemalo profilaktično terapijo z nadomeščanjem faktorja IX. Bolniki so vključeni v prospektivno, šestmesečno opazovalno obdobje, od takrat pa so nadaljevali z uporabo njihove trenutne standardne terapije za določitev izhodiščne letne stopnje krvavitve (ABR). Po šestmesečnem uvodnem obdobju, so bolniki prejeli enkratno intravensko aplikacijo genske terapije, odmerek 2x10^13 gc/kg. Bolniki z že obstoječimi nevtralizirajočimi protitelesi (NAbs) na AAV5 niso bili izključeni iz preskušanja. Skupaj 54 bolnikov je prejelo en odmerek zdravila za gensko terapijo, čemur je sledilo vsaj 18-mesečno spremljanje. 

Rezultati ključne študije HOPE-B so pokazali, da zdravilo proizvaja povprečno aktivnost faktorja IX 36,9 ie/dl 18 mesecev po infuziji. Pri 24-ih mesecih po nadaljnjem spremljanju je aktivnost faktorja IX ostala stabilna pri 36,7 ie/dl. Po šestmesečnem uvodnem obdobju po infuziji, se je prilagojena letna stopnja krvavitve (ABR) zmanjšala za 64 odstotkov in vse krvavitve, zdravljene s faktorjem IX, so se zmanjšale za 77 odstotkov. 52 od 54-ih (96,3 %) zdravljenih bolnikov je ostalo brez kontinuiranega rutinskega prejemanja faktorja IX (profilakse). Povprečna poraba nadomestnega zdravljenja s faktorjem IX se je pomembno zmanjšala za 248.392,6 i.e./leto/bolnika (96,52 %) med 7. in 24. mesecem po zdravljenju z zdravilom etranacogene dezaparvovec, v primerjavi s standardno rutinsko oskrbo profilakse faktorja IX v uvodnem obdobju. 

EHC banner HApng


Nadaljnje analize so pokazale, da ni bilo klinično pomembne korelacije med ravnmi bolnikovega AAV5 NAb na začetku in aktivnostjo faktorja IX.

Resnih neželenih učinkov pri zdravljenju niso ugotovili. Zabeležen je en smrtni primer zaradi urosepse in kardiogenega šoka pri bolniku, 65 tednov po odmerjanju, za kar raziskovalci in proizvajalec menijo, da ni povezan z zdravljenjem. Drugi ugotovljen resen neželeni dogodek je pojav hepatocelularnega karcinoma, za katerega ni dokazano, da bi bil povezan z zdravljenjem z zdravilom etranacogene dezaparvovec.

Povzeto po:

https://www.ema.europa.eu/en/news/first-gene-therapy-treat-haemophilia-b

https://www.bloomberg.com/press-releases/2023-02-20/first-gene-therapy-for-hemophilia-b-csl-s-hemgenix-approved-by-the-european-commission

https://www.biopharma-reporter.com/Article/2023/02/21/eu-approves-first-gene-therapy-for-hemophilia-...

https://www.pharmatimes.com/news/csls_first_gene_therapy_for_haemophilia_b_approved_1488313


RB/HaemophAmicus