Kriza v Ukrajini ter hemofilija in motnje strjevanja krvi

Evropski konzorcij za hemofilijo (EHC) je pripravil priporočila in koristne informacije za osebe z motnjami strjevanja krvi, ki so morale zaradi vojaškega konfilkta zapustiti Ukrajino. Prav tako so spodaj navedene informacije pomembne za organizacije hemofilikov po drugih državah, kamor se bodo begunci s hemofilijo oz. drugimi motnjami strjevanja krvi zatekli.


POMEMBEN OPOMNIK za vse, ki zapuščajo Ukrajino ter za tiste, ki jim bodo v drugih državah na tej poti pomagali – osebe z motnjami strjevanja krvi naj poskrbijo, da imajo s seboj vse svoje zdravstvene dokumente, še zlasti, če potrebujejo posebno zdravstveno nego in/ali zdravila.
ZELO POMEMBNO!


1-haejpg


EHC poziva tiste, ki so morali zapustiti Ukrajino, da izpolnijo obrazec za osebe z motnjami strjevanja krvi. Navedene informacije v obrazcu ne bodo objavljene v javnosti in so za EHC pomembne, da lahko zagotovi oskrbo v državi njihove destinacije, da bodo lahko prejeli vso podporo, ki jo potrebujejo! Dostop do obrazca: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqEnt19-12aD-NCCyacQ2sOqZd6N7zkIcZIytn2iMTsQ1nyQ/viewform


DOBRO JE VEDETI: V mnogih državah EU-ja so vlaki in druge vrste javnega prevoza za osebe, ki so morale zapustiti Ukrajino BREZPLAČNI.Ob prihodu v ciljno državo

Večina evropskih držav je vzpostavila centraliziran sistem sprejema in oskrbe za begunce. EHC priporoča, da je prvi stik, ki ga begunci vzpostavijo ob prihodu v namembno državo, stik z oblastmi, tako da jim bo na voljo vsa razpoložljiva podpora, kot sta nastanitev in prehrana ter pomembna dokumentacija in pravni nasveti!

V nadaljevanju so zbrane uradne spletne strani, ki ponujajo pomembne informacije za begunce iz Ukrajine. Navedeni seznam se bo pogosto posodabljal: https://www.ehc.eu/wp-content/uploads/List_of_websites.pdf

Bistveno je, da osebe z motnjami strjevanja krvi, ki so zapustile Ukrajino, uradnike v namembni državi obvestijo, da imajo oni/njihov otrok motnjo strjevanja krvi, da se lahko sprejme potrebne ukrepe za njihovo podporo, na primer tako, da se obrnejo na lokalni/nacionalni center za zdravljenje in nacionalno organizacijo bolnikov v ustrezni državi, kot tudi za zagotovitev ustrezne informacije o zdravstvenem varstvu, ki je na voljo beguncem. Spodaj je priložen slovar izrazov v več jezikih, ki je lahko koristen v ta namen:

ukrajinsko-angleška

ukrajinsko-nemška

ukrajinsko-francoska

ukrajinsko-nizozemska

ukrajinsko-latvijska

Spletno mesto www.hclocator.org vsebuje posodobljen seznam vseh evropskih centrov za hemoflijo in osebam z motnjami strjevanja krvi lahko pomaga najti najbližji center za zdravljenje.

Po vzpostavitvi kontakta s centrom za hemofilijo, se lahko posamezniki obrnejo za pomoč na nacionalno člansko organizacijo EHC-ja (NMO) v državi, kjer se nahajajo, slednja jim bo lahko ponudila nadaljnjo podporo v zvezi z njihovo motnjo strjevanja krvi oz. sorodno problematiko.


EHC_final-logo_vector_pro-2png


Druge uporabne povezave

Spremljanje razmer v živo na različnih mejnih točkah

Informacijski paket za ukrajinske begunce

Koristne informacije o razmerah v Ukrajini in razmerah za begunce v drugih državah


Pomembne informacije za NMO-je (nacionalne članske organizacije pri Evropskem konzorciju za hemofilijo)

Večina evropskih držav je vzpostavila centralizirane sisteme sprejema in oskrbe za begunce. EHC  svetuje in priporoča, da ljudje, ki prihajajo iz Ukrajine, vzpostavijo prvi stik z navedenimi uradnimi sistemi posamezne države, tako da jim bo na voljo in v celoti dostopna vsa razpoložljiva podpora, kot tudi nastanitev prehrana, nujna dokumentacija ter pravni nasveti.

Bolnikom z motnjami strjevanja krvi, ki prihajajo iz Ukrajine, EHC svetuje, da o svoji motnji strjevanja krvi obvestijo ustrezne organe, da se lahko sprejmejo potrebni ukrepi, med drugim naj se obrnejo na center za zdravljenje hemofilije ter na nacionalno organizacijo bolnikov. Posodobljene informacije o centrih za zdravljenje hemofilije v Evropi so bile posredovane EHC-jevi mreži v Ukrajini in jih lahko najdete tudi na www.hclocator.org.

Če tega še niste storili, vas – naše NMO-je – EHC vabi, da se proaktivno obrnete na organe/organizacije, ki so zadolžene za sprejem beguncev, in jih prosite, naj stopijo v stik z vami takoj, ko bo odkrita oseba z motnjo strjevanja krvi!

EHC poskuša spremljati tiste osebe z motnjami strjevanja krvi, ki so zapustile Ukrajino in ima stik z njimi oz. z njihovimi organizacijami, z namenom da ne bi zapadle v določene vrzeli, in na ta način redno preverja situacijo oz. položaj.

7a5b5eb4-b350-44ab-b1ad-14948c4bd805jpg


Usklajevanje potreb z ustrezno podporo

EHC je prejel prošnje mnogih posameznikov, ki sprašujejo, kaj bi lahko storili za pomoč osebam z motnjami strjevanja krvi iz ukrajine. EHC je pogosto smo v stiku s člani naše skupnosti v Ukrajini, pa tudi z nacionalnimi organizacijami, ki sprejemajo razseljene družine v svoje države. Na ta način se EHC poskuša ustrezno odzivati na spreminjajoče se potrebe.

EHC je razvil obrazec, ki ga lahko izpolnijo NMO-ji, da prikažejo podporo, ki jo lahko ponudijo razseljenim posameznikom/družinam. Ko bomo EHC ugotovil, kje je mogoče uporabiti podporo, ki so jo/jo bodo NMO-ji navedli v obrazcu, bodo pri EHC-ju stopili v stik z vami!

Obrazec je NMO-jem na voljo tukaj:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5RBTqlVpGCPgq82yqwfJUy7J2jxFW4WoJi_kLFvpU_oK11Q/viewform


Solidarnost med članicami (NMO) EHC-ja

Glede na poslabšanje humanitarnih razmer v Ukrajini in več sto tisoč ljudi, ki bežijo v sosednje države, je Evropska komisija vzpostavila namenski evropski sistem za hitre premestitve oseb, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, med države članice EU. Ker se razmere hitro spreminjajo in število oseb, ki bežijo pred vojno, še naprej narašča, je ključnega pomena zagotoviti, da begunci in razseljene osebe prejmejo zdravstveno oskrbo, ki jo potrebujejo, in da zdravstveni sistemi držav članic, zlasti tisti v državah, ki mejijo na Ukrajino, niso preobremenjeni: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/ukraine-commission-sets-european-solidarity-mech...

EHC je pripravljen podpreti NMO-je, bodisi pri vložitvi zahtev za premestitev, pripravah na sprejem bolnikov in njihovih družin, ki so pripravljeni na premestitev, ali drugih potrebah.

Osnutek predloge pisma, ki ga lahko najdete na https://www.ehc.eu/crisis-in-ukraine/ se lahko uporabi za pomoč bolniku (in njegovi družini) pri premestitvi v državo NMO-ja, kot tudi osnutek predloge pisma, ki zahteva začetek postopka oz. procesa v državi (začasne) gostiteljice NMO-ja.


Sklad za nujne premestitve


EHC je sprožil kratkoročni tok financiranja, imenovan Sklad za razseljenost v nujnih primerih, da bi podprl NMO-je, ki se ukvarjajo z neposrednim razseljevanjem ljudi z motnjami strjevanja krvi in njihovih družin iz območij oboroženih spopadov. Vzpostavljen je preprost postopek prijave s hitro oceno. Odločitve se bodo sprejemale za vsak primer posebej na podlagi prevladujočih okoliščin.

Sredstva so namenjena pomoči našim NMO-jem pri dobavi kritičnih dobrin za razseljene ljudi z motnjami strjevanja krvi, ki vstopijo v njihovo državo in so pod njihovo oskrbo, vendar niso omejena na:

  • Potovanja v kraj/mesto s centrom za hemofilijo;
  • Začetno namestitev, če je potrebna (največ 14 dni), medtem ko posameznik prejema oskrbo zaradi motenj strjevanja krvi;
  • Zagotavljanje komunikacije s centri za zdravljenje (npr. stroški klicev, klicne kartice, power bank itd.);
  • Zdravila brez recepta (razen faktorskih ali nefaktorskih koncentratov);
  • Medicinsko opremo (npr. izdelki za žensko higieno, bergle, pripomočki za gibanje);
  • Zagotavljanje psihosocialne podpore družinam;

Za dodatno podporo, za katero NMO meni, da je potrebna, se lahko zaprosi EHC z utemeljitvijo.

Za več informacij o skladu za nujne premestitve se obrnite na Fiono (fiona.brennan@ehc.eu) ali na Kristine (kristine.jansone@ehc.eu), ki vam bosta v pomoč pri nadaljnji podpori.


1-twwxjpgPovzeto po: https://www.ehc.eu/crisis-in-ukraine/

RB/HaemophAmicus