Hemofiliki, ste si že ustvarili osebno shemo "Liberation Map"?

Kljub naši redki bolezni, hemofiliki stremimo k življenju s čim manj omejitvami oz. danes že celo brez njih. Pri tem nam pomagajo moderna zdravljenja in novodobni pristopi, katerih namen so pozitivne spremembe, nove priložnosti in s tem bistveno izboljšana kakovost našega življenja, kot je bila pred desetletjem, dvema ali več.  

Da pa ne ostane zgolj pri "leporečju", se je potrebno vprašati, kako in na kakšen način lahko izboljšavo dosežemo? Primarno je potrebno oceniti trenutno stanje našega zdravja in počutja ter si nato postaviti novo mejo. Pri tem nam bo v prihodnje zagotovo v veliko pomoč Liberation map - novo spletno orodje, ki nam prikaže celostno sliko našega trenutnega počutja in področij, ki si jih želimo izboljšati. Poglejmo kako deluje.

Najprej se preko povezave priključite na ustvarjanje svoje osebne sheme:

slo_banner_Sobi 1 1_2png

Odpre se vam vprašalnik, s pomočjo katerega ocenite kako dojemate svobodo in kaj si želite počenjati (še naprej).

Liberation_Mappjpg


Vprašalnik nam je v pomoč pri razmišljanju glede naših najpomembnejših vidikov življenja. Njegova vsebina pa priprava na to, da se bomo lahko o njih bistveno lažje pogovorili z našo ekipo za zdravljenje hemofilije oz. našimi hematologi ter dobili podporo, na področju kjer jo potrebujemo.

Po primarnih odgovorih glede naših osnovnih podatkov (anonimno), se vprašalnik seli na področje "Uživanja v življenju", kjer se seznanimo s stopnjo naše telesne aktivnosti, o povezovanju z drugimi sotrpini, o zadovoljstvu pri delu/študiju, o občutku nadzora nad življenjem, 

Liberation_Mapp2jpg

Naslednji sklop vprašanj in ocen je zelo pomembno področje "obvladovanje hemofilije", kjer se seznanimo z razmislekom glede učinkovitega obvladovanja bolečin, rednosti pri našem zdravljenju, vzdrževanju ali izboljšanju zdravja sklepov ter o zaščiti trenutnega zdravljenja pred krvavitvami.
  
Liberation_Mapp3jpg

Po zaključenem vprašalniku se prične ustvarjanje vaše sheme - LIBERATION MAP, ...

Liberation_Mapp4jpg

..., izriše se nam diagram - osebna shema, ustvarjena na podlagi vaših odgovorov, ki prikazuje vaše trenutno počutje in področja, ki si jih želimo izboljšati.

Za primer prilagam mojo osebno Liberation map shemo, kjer skupaj lahko pogledamo, kako se jo bere oz. razumeva:

mapp2jpg

Na levi strani so prikazana področja telesne aktivnosti, povezovanja z drugimi, strokovna rast ter duševno in čustveno zdravje. Na desni strani sheme se nam prikazujejo obvladovanje bolečine, vodenje našega zdravja, zdravje naših sklepov ter zaščita hemofilika pred krvavitvami.

Notranja modra korelacija prikazuje sedanjost hemofilika, ki je odgovarjal na vprašanja, bela korelacija pa njegovo želeno prihodnost, prav tako na podlagi predhodnih odgovorov. 

Moja osebna shema npr. kaže, da si želim stopnjo telesne aktivnosti kratkoročno popraviti na višji nivo - za eno stopničko. Seveda je to povezano z mojim zdravjem sklepov, ki potrebujejo vsaj stopnjo ali dve izboljšave ter z obvladovanjem bolečine, za katerega ocenjujem, da potrebuje še dodatno točko izboljšave glede na trenutno stanje. Z vodenjem zdravljenja sem zadovoljen, prav tako z zaščito pred krvavitvami, glede na nekaj zadnjih let, skorajda brez krvavitev. Konservativno sem ocenil povezovanje z drugimi, za katerega ocenjujem, da je to področje, na katerem imam še precej rezerve, prav tako tudi kar se tiče strokovne rasti, ki jo želim kratkoročno nadgraditi za eno točko, dolgoročno pa zagotovo na najvišjo možno stopnjo. Kar se tiče duševnega in čustvenega zdravja, tudi tu prav tako želim doseči stopnjo 5 v prihodnosti, pri tem se zavedam, da je slednje tesno povezano z zdravjem sklepov in obvladovanjem bolečine.

Ko bo vaša Liberation Map shema ustvarjena, vam bo vsako prej našteto področje ponudilo povezavo do vsebin na spletni strani Liberate Life, kjer lahko nadgradite znanje, pridobite nove informacije glede aktivnosti pri hemofiliji oz. dobite nasvete za izboljšanje lastnega zdravja in počutja.

1-fbhajpg

Potrudimo se za naše zdravje, za naše svobodno, aktivno in ustvarjalno življenje.

RB/HaemophAmicus