Ali lahko hemofilik oz. oseba s sorodno krvno motnjo sklene življenjsko zavarovanje?

V preteklosti so imeli hemofiliki težave pri sklepanju življenjskega zavarovanja. Bolje rečeno, nihče nas zaradi narave našega obolenja ni želel življenjsko zavarovati, prav tako tudi ne oseb s sorodnimi krvnimi motnjami (OSKM).

Ob koncu leta 2019 je bila tovrstna problematika izpostavljena tudi v Sloveniji, saj jo je nujno potrebno razrešiti, najprej z ozaveščanjem zavarovalnic v domovini, ki ponujajo tovrstne možnosti. da bi prižgale zeleno luč zavarovanju hemofilikov in OSKM.

1-h-instagramjpg

Na izziv se je kot prva odzvala Zavarovalnica Generali, ki je predstavila možnosti življenjskega zavarovanja pri hemofilikih in OSKM in pripravila pojasnila.

Pri zavarovalnici so zapisali, da vedno, kadar želi oseba skleniti življenjsko zavarovanje, mora izpolniti Vprašalnik o zdravstvenem stanju in življenjskem slogu zavarovane osebe.

V primeru, da bi se želela zavarovati oseba s hemofilijo, bi jo pri zavarovalnici prosili za dodatno zdravstveno dokumentacijo, vezano na to bolezen. Vso zdravstveno dokumentacijo bi pregledali in opravili oceno sprejema v zavarovanje (ocena rizika). Na podlagi prejete dokumentacije se zavarovalnica lahko odloči, da je oseba preveč rizična in je ne bo sprejela v zavarovanje, ali pa ji ponudi sklenitev zavarovanja z ustrezno višjo premijo. 

Prav tako poudarjajo, da oseb ne zavarujejo prav za primer hemofilije in krvavitev, lahko pa se zavarujejo za primer smrti (razen, če gre res za hudo obliko bolezni, kar pri zavarovalnici vedno ocenijo na podlagi prejete zdravstvene dokumentacije) in za primer nekaterih hudih kritičnih bolezni.


1-haxjpg


Zdravljenje hemofilije napreduje. Življenje hemofilikov je sedaj mnogo kvalitetnejše, kot je bilo pred leti. V naši zavarovalnici zato obravnavamo vsak primer individualno in osebam omogočamo sprejem v zavarovanje, primeren glede na njihovo trenutno zdravstveno stanje, so še zapisali. 

Osebo s hemofilijo bi sprejeli v ostala zavarovanja pod enakimi pogoji, kot zdrave osebe. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krijemo v celoti, ne glede na starost osebe ali njihovo zdravstveno stanje. Zdravstveno stanje pa ima lahko vpliv kasneje, pri izplačilu zavarovalnega primera oziroma pri uveljavljanju storitev, saj npr. pri zdravstvenem zavarovanju Specialisti z asistenco ne krijemo že obstoječih stanj. To velja za vse, ne samo za osebe s hemofilijo, poudarjajo pri Generali-ju. 

Za informacije se osebe s hemofilijo in OSKM lahko obrnejo na brezplačno telefonsko številko zavarovalnice 080 70 77 ali na elektronski naslov: info.si@generali.com. Zaposleni na zavarovalnici jim bodo pomagali v primeru kakršnih koli vprašanj. V kolikor posameznik želi, ji lahko zavarovalnica na dom pošlje distributerja, ki se ji bo posvetil in ji svetoval glede vseh zavarovanj, ki ji potrebuje. 

V zavarovalnici Generali se zavzemamo, da bi tudi hemofilikom omogočili, da se življenjsko zavarujejo in bi na ta način vsaj malo pripomogli k boljši kakovosti njihovega življenja, so še zapisali.

Verjamem, da bodo k možnostim zavarovanj hemofilikov in OSKM pristopile tudi druge zavarovalnice, za kar bomo najbolj prispevali posamezniki sami, z zastavljanjem vprašanj, na katera bodo odgovorile in bomo na ta način informirali tudi ostale naše sotrpine. 

1-h-fbjpg


Dodajmo še pomembno opozorilo tistim, ki se boste odločali za kakršnakoli zavarovanja, ne glede na zavarovalnico: Pri izpolnjevanju obrazcev navajajte resničnost vaših zapisanih podatkov, saj v primeru, da so navedeni nepopolni oz. neresnični podatki, pride lahko do ničnosti zavarovalne pogodbe.

RB